Som ergoterapeut i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) bliver du en del af vores rådgivende og udkørende team, som medvirker til, at personer med muskelsvind og deres pårørende får tilbudt den rette højtspecialiserede rehabilitering. 

Du vil blive en del af et tværfagligt team af fysioterapeuter, læge, socialrådgiver, psykolog og ergoterapeutkollega.

Muskelsvind er en fællesbetegnelse for mere end 40 forskellige sygdomme. De fleste arvelige og progredierende, og sygdommenes kompleksitet rammer oftest hele familien og kræver tæt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.  

Som konsulent vil du deltage i hjemmebesøg hos centerets brugere og rådgive brugerne, deres pårørende og lokale samarbejdspartnere om sygdommen og dens forløb. Du vil analysere brugernes rehabiliteringsbehov og rådgive om løsningsforslag om blandt andet hjælpemidler og boligindretning. 
Du vil komme til at samarbejde med daginstitutioner og skoler om energiforvaltning i dagligdagen, hjælp og hjælpemidler, og du vil deltage i tværfaglige møder og understøtte det tværsektorielle samarbejde. Du vil desuden skulle varetage undervisning på kurser og temadage for brugere, pårørende og fagpersoner, og du vil være med til at udvikle og formidle RCFM’s faglige ekspertise indenfor rehabilitering til omverdenen. 

Personlige og faglige kompetencer

Vi forventer, at du er uddannet ergoterapeut med solid erfaring fra det kommunale myndighedsområde. Du kan med fordel have erfaring fra børneområdet eller fra PPR. 
Du har et helhedsorienteret menneskesyn og du kan se dig selv i RCFM’s kerneværdier og tilgang til rehabilitering: Om os- RCFM
Du kan bevare roen i mødet med mennesker i krise og er i stand til at rumme de svære samtaler. 
Du har gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage til et tæt tværfagligt samarbejde som kræver, at du har stor interesse for at tilegne dig viden om dine kollegers faglighed  ̶  og har et skarpt øje for, hvornår der er behov for en anden faglighed end din. 
Jobbet kræver ikke forudgående kendskab til muskelsvindsygdommene, men blot en stor interesse for at lære nyt. 

Fagligt forventer vi, at du:

Har erfaring med bevillingsprocedurer i kommunalt regi. 
Har interesse for det kropslige og erfaring med screening af behov, med henblik på udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelser.
Har supplerende relevant erfaring, meget gerne fra børne- og/eller familieområdet.
Har kendskab til rehabilitering og ICF (den biopsykosociale tilgang).
Har lyst til at tilegne dig viden om neuromuskulære sygdomme.

Desuden forventer vi, at du:

Har evnen til at tale med mange forskellige mennesker, familier, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.  
Har mod på at arbejde  tværprofessionelt, hvor du til tider rådgiver om en kollegas fagområde.
Trives med at bruge din faglighed i en rådgivende og vejledende funktion. 
Er interesseret i at modtage supervision og er vant til at dele både de gode erfaringer og det, der er svært med dine kollegaer. 
Er stærk i skriftlig og mundtlig formidling – som udgangspunkt på dansk, men til et vist niveau også på engelsk.  
Er selvstændig og engageret i opgaverne.
Evner at strukturere arbejdet og styre din kalender i en travl hverdag.  
Trives med afvekslende opgaver og er fleksibel med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse.
Har en positiv tilgang til andre og tager aktivt del i det kollegiale fællesskab.

Om opgaverne

Som ergoterapeut i vores konsulentfunktion skal du på lige vilkår med dine kollegaer:  
Rådgive og vejlede om rehabilitering af personer med muskelsvind, deres pårørende og professionelle behandlere på tværs af faggrænser og sektorer.  
Arbejde både selvstændigt og tværfagligt i teams, der sammensættes ad hoc.  
Arbejde i familiens hjem/lokale miljø og i tæt samarbejde med relevante faggrupper inden for social- og sundhedssektoren og undervisningssektoren.  
Udarbejde rehabiliteringsrapporter på baggrund af deltagelse i fysiske undersøgelser, funktionsevnevurderinger og tværfaglige møder. 
Formidle viden og undervise på familiekurser, temadage, fagkurser og konferencer.  
Deltage i udviklingsarbejde. 
 Derudover vil du varetage specifikke ergoterapeutiske opgaver:  
Udføre undersøgelser på aktivitets- og deltagelsesniveau.  
Undersøge og rådgive om behov for hjælpemidler, bil og boligindretning.
Omsætte ergoterapeutiske vurderinger til forslag om rehabiliterende tiltag i brugerens hverdag.  
Vejlede brugere og samarbejdspartnere i specifikke ergoterapeutiske fagområder, fx dysfagi, siddestilling, ergonomi og velfærdsteknologi.  

Ansættelsesforhold

Stillingen er placeret i Høje Taastrup, hvorfra konsulentfunktionen dækker Sjælland og øerne. Der er en del kørsel i arbejdstiden, så kørekort er nødvendigt og det er en fordel med egen bil. Der vil ind imellem forekomme møder rundt i landet, og du skal være indstillet på 10-15 rejsedage pr. år., indenfor landets grænser.
37 timer ugentlig med fleksible arbejdstider, ind imellem weekend- eller aftenarbejde.  
Løn og arbejdsforhold svarende til kvalifikationer jf. de regionale overenskomster.  
Tiltrædelse 1. marts 2024. 

Ansøgning 

Ansøgningsfrist den 7. januar 2024 kl. 12
Ansættelsessamtaler: 1. samtale den 11. januar 2024 og 2. samtale den 22. januar 2024. 
Der er planlagt personlighedstest imellem de to samtaler.       
Ansøg via link: JobMatchProfile

Vil du vide mere?

Se uddybende stillings- og personprofil her: Stillings- og personprofil for Ergoterapeut til konsulentfunktion i Østdanmark
Spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Stine Løvind Thorsen på tlf. 2265 2406 eller ergoterapeut Helle Munkholm på tlf. 2265 2490.

Om RCFM 

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et nationalt center, der støtter sundheds- og socialvæsenet med højt specialiseret viden om rehabilitering af personer med sjældne neuromuskulære sygdomme - i daglig tale kaldet muskelsvind. Vi rådgiver og underviser personer med muskelsvind, deres familier og fagpersoner, og vi forsker og udvikler inden for neuromuskulær rehabilitering. RCFM har henvist ca. 3.500 børn, unge og voksne med en muskelsvindsygdom eller ALS.   
RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger administration, forsknings- og udviklingscenter og konsulentfunktion for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktion for Østdanmark. RCFM har 40 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer.   

For flere informationer om RCFM henvises til www.rcfm.dk og den uddybende jobbeskrivelse.


Ledige stillinger