Ergoterapeut søges til Terapeutteamet i Nuuk med primære opgaver indenfor rehabilitering, gerne fra 1 maj. eller snarest derefter.

Er du uddannet ergoterapeut, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med det rehabiliterende arbejde i Nuuk, så er en stilling som ergoterapeut i det rehabiliterende team i Kommuneqarfik Sermersooq måske lige dig.

Terapeutteamet er inddelt i fire hovedområder og et specialområde: Børneområdet, Voksenområdet, Rehabiliteringsområdet og Handicap & socialpsykiatriområdet samt en specialeansvarlig terapeut med velfærdsteknologiske opgaver.

Terapeutteamet medvirker til, at borgere i alle aldre med fysiske, kognitive og/eller psykiatriske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Det gør vi bla. med træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter. Vedligeholdende træning enten individuelt eller på hold. Vurdering, bevilling og udlevering af store og små hjælpemidler der skal øge borgernes selvstændighed, tilgængelighed og deltagelse i eget liv.

Vi står foran en nystartet udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet.

Har du lyst til, i et tæt tværfagligt samarbejde, at være med til at udvikle og præge rehabiliteringsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq så er det dig vi søger!

Ergoterapeutens opgaver: 

 • Tværfaglig rehabilitering af borgere, der har været indlagt på sygehus, har fået funktionstab efter sygdom, som har behov for hjemmehjælp eller yderligere hjemmehjælp.
 • Rehabiliterende indsats ud fra principperne om ”Træning før Pleje”.
 • Faglige undersøgelser og vurderinger, herunder brug af ICF og COPM
 • Hverdagsrehabilitering i samarbejde med fysioterapeuten på området og hjemmehjælpen
 • Vedligeholdende træning i borgers eget hjem eller på aflastningen.
 • Hjemmebesøg i forbindelse med både træning, instruktion og vurdering.
 • Sagsbehandling af ansøgninger på hjælpemidler og boligændringer
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
 • At være en god formidler også til andre faggrupper, hvor hjemmehjælpen og plejepersonalet på kommunens plejehjem og aktivitetscentre er store samarbejdspartnere.
 • Dokumentation
 • Administrative opgaver
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med klienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi har brug for en person, der:

 • Er uddannet ergoterapeut
 • Har stor interesse for det rehabiliterende område
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Gerne har erfaring inden for hverdagsrehabilitering.
 • Er idérig, handlingsorienteret og faglig velfunderet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan arbejde selvstændigt og kan strukturere og planlægge din arbejdsdag.
 • Er åben og rummelig
 • Gerne er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men er ikke et krav.

Vi tilbyder:

 • God introduktion
 • En spændende arbejdsplads hvor du har stor indflydelse.
 • Faglig sparring i et godt og velfungerende terapeutteam
 • Spændende og alsidige arbejdsopgaver
 • Gode og engagerede kolleger

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at starte nye initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at vi sammen kan blive dygtigere, når vi har modet til at tale om og lære af vore fejl!

Der kan ikke stilles bolig til rådighed.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Fysioterapeuten er lønnet efter overenskomsten mellem Pillorissaasut/ergoterapeuter i Grønland og Grønlands landsstyre. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Se www.nanoq.gl

Ansættelse sker under forudsætning af en tilfredsstillende straffeattest, der vil blive indhentet af Kommuneqarfik Sermersooq.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kontakt da venligst Ledende terapeut Heidi Paneeraq Møller, tlf. nr. +299 274985 eller på mail [email protected]

LINK: Søg jobbet her


Ledige stillinger