Vær med til at understøtte gode arbejdsmiljøer, attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsliv sammen med Københavns Kommunes medarbejdere og ledere, så de kan løse deres kerneopgave – til gavn for københavnerne.

Vær med til at skabe sunde og sikre arbejdspladser

Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes uvildige og autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vi er efterspurgte og søger derfor nye kollegaer, som vil være arbejdsmiljøkonsulenter og en del af Ergonomisk-teknisk team. Her arbejder vi med sikre og sunde arbejdspladser gennem fokus på fysisk trivsel og systematisk arbejdsmiljøarbejde og ved at levere rådgivning, undervisning og vejledning til kommunens ledere og medarbejdere.

Vi ved, at arbejdsskader og sygefravær kan nedbringes, hvis vi arbejder målrettet med fysisk trivsel. Der er kæmpe potentiale i et større fokus på kroppen i det praksisnære arbejdsmiljøarbejde, fortæller Pernille Kreiser, afdelingsleder for den organisatoriske rådgivning i Arbejdsmiljø København.

Sæt din faglighed inden for fysisk trivsel og ergonomi i spil, så det gør en forskel for mange

Som arbejdsmiljøkonsulent er du med til at gøre konkret forskel for både den enkelte medarbejder, leder og arbejdsplads – og dermed for borgerne i kommunen. Du kommer rundt til forskellige typer arbejdspladser, lige fra daginstitutioner og plejecentre til renhold af byen og administrative arbejdspladser, og du får dermed mulighed for at bruge din faglighed bredt – og samtidig gøre en forskel for rigtig mange.
Med afsæt i arbejdsmiljølovgivningen samt nyeste viden og forskning arbejder vi med systematisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi leverer både enkeltydelser og længerevarende forløb og er med i større udviklingsprojekter sammen med forvaltningerne, hvor vi skaber ny viden, læring og praksis omkring bedre arbejdsmiljø. Det betyder, at Ergonomisk-teknisk team især arbejder med:
 
 • Rådgivning om og vejledning i fysisk trivsel, ergonomi og systematisk arbejdsmiljø
 • Undervisning og indsatser, som forebygger smerter samt fremmer fysisk trivsel og sundhed
 • Rådgivning og vejledning om forflytning og arbejdsredskaber samt varetager forflytningsvejleder¬uddannelse
 • Formidling af viden om lovgivning og indsatsmuligheder ift. systematisk arbejdsmiljø og fysisk trivsel til arbejdspladser, ledere og medarbejdere
 • Rådgivning om forebyggelse af arbejdsskader og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær
Vi er optaget af at skabe en større grundlæggende robusthed gennem systematiske indsatser. Vi arbejder derfor med udgangspunkt i både arbejdsmiljølovgivningen og nyeste viden og forskning og bringer det i spil gennem vores praksisnære rådgivning og undervisning, så arbejdspladserne er i stand til at håndtere belastninger og have sunde arbejdspladser, fortæller Mette, arbejdsmiljøkonsulent.
 

Din dagligdag og opgaver er derfor bl.a., at du

 • mødes med dine samarbejdspartnere for at drøfte og samle input til brug for de løsninger og forløb, du skal levere
 • udvikler og sammensætter forskellige former for indsatser eller forløb, som understøtter arbejdsmiljøet på arbejdspladserne – forebyggende, strategisk, praktisk og konkret
 • bistår ledere og medarbejdere med at udvikle handleplaner, arbejdsgange og processer, som systematisk understøtter fysisk trivsel og et sundt arbejdsmiljø
 • tilrettelægger, faciliterer, holder oplæg og underviser på fx workshops, kurser og lignende
 • projektleder de arbejdsmiljøindsatser, som du er ansvarlig for samt deltager i og bidrager til andres projekter og indsatser

Bliv en del af et voksende team med forskellige fagligheder

Vores helhedssyn og høje faglighed gør det super spændende at være konsulent her, og jeg oplever, at det giver noget ekstra, at jeg har forskellige fagligheder at sparre og arbejde sammen med, udtaler Vibeke, koordinator i Ergonomisk-teknisk team.
 
Vi forventer, at vores nye kollegaer kommer med erfaring inden for fysisk og systematisk arbejdsmiljø samt viden om krop, arbejde og fysisk trivsel på arbejdspladser. Du skal trives med at arbejde selvstændigt og have erfaring med at håndtere og omsætte faglighed, viden og lovgivning til konkrete forløb og indsatser ude på arbejdspladserne. Vi arbejder med forskellige temaer og indsatsområder og har derfor brug for arbejdsmiljøkonsulenter med særlig erfaring og viden inden for en eller flere af følgende områder:
 • Forflytning og uddannelse af forflytningsvejledere
 • Anvendelse af arbejdsredskaber til særligt plejesektoren
 • Fysisk trivsel for medarbejdere i daginstitutioner
 • Smerteområdet
 • Ergonomi på tværs af brancher
 • Kroppen og arbejdsbelastninger
 • Lave faglige risikovurderinger

Derudover ser vi gerne, at vores kommende kollegaer til Ergonomisk-teknisk team:

 • Har minimum 3-5 års erfaring og erfaring med arbejdsmiljøområdet og arbejdsmiljøloven
 • Er vant til eller har evnen til at omsætte viden, forskning og lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet til undervisningsforløb, indsatsområder og/eller formidlingsprodukter
 • Er vant til at rådgive og udvikle processer og ydelser inden for fysisk arbejdsmiljø
 • Har undervisningserfaring og er vant til at facilitere møder, workshops o.l.
 • Kan formidle mundtligt samt levere skriftlige produkter og outputs
 • Er vant til og trives med at arbejde selvstændigt og levere ydelser i et professionelt arbejdsmiljø
 • Har erfaring med at navigere i en politisk styret organisation
 • Har konsulenterfaring eller er motiveret for at blive konsulent

Du har en sundhedsfaglig baggrund og har formentlig arbejdet som fx konsulent, arbejdsmiljørådgiver, arbejdsmiljøkoordinator, underviser eller lignende. Du har en uddannelse som enten fysioterapeut, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut – eller er kandidat/master i idræt, sundhed, arbejdsliv eller lignende, kombineret med erfaring inden for arbejdsmiljø. Det er ikke afgørende, om du kommer fra en privat eller offentlig virksomhed.

Kan du arbejde selvstændigt, og har du organisatorisk tæft?

For at lykkes som arbejdsmiljøkonsulent og passe ind i vores team søger vi kollegaer, som

 • er ansvarsbevidste og tager ejerskab for sine opgaver og samarbejdspartneres udfordringer
 • trives med en alsidig hverdag og mange forskellige typer opgaver
 • er nysgerrige og videbegærlige – og tapper ind i vores ønske om hele tiden at omdanne forskning og viden til rådgivning og konkrete ydelser
 • er dygtige, engagerede og tydelige kommunikatører, som kan omdanne komplekst stof til forståelige budskaber eller redskaber
 • trives med at arbejde selvstændigt og være del af et kollegialt miljø, hvor vi sparrer og samarbejder
 • er tillidsfulde, hjælpsomme og støttende – både over for sine kollegaer og samarbejdspartnere
 • har god situationsfornemmelse, kan læse rummet og finde løsninger i miljøer med mange forskellige interessenter
 • balancerer overskud og ro med energi og drive – og ved, hvornår hvad skal sættes i spil, særligt i interaktionen med sine samarbejdspartnere

Velkommen til Arbejdsmiljø København

Du bliver en del af en arbejdsplads med høj faglighed, hvor vi er på forkant med både faglige og forskningsmæssige bevægelser ift. organisations- og arbejdsmiljøarbejdet. Du bliver en del af et professionelt og nysgerrigt arbejdsmiljø samt en tillidsbaseret kultur, hvor vi deler viden og støtter og hjælper hinanden. Vi har fællesmøder, og du får et introforløb med vægt på faglig støtte og sparring samt løbende supervision sammen med dine kollegaer i teamet. Hos os har du mulighed for at balancere dit arbejds- og privatliv. I dialog med din leder har du stor indflydelse på planlægningen af opgaveløsningen, så det hænger sammen både for dine samarbejdspartnere – og for dig.
 
Du kommer rundt til mange arbejdspladser i hele København, men din base er vores lokaler på Enghavevej 82. Organisatorisk hører vi under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
 

Vi har for nylig udarbejdet vores grundfortælling, fordi vi gerne vil formidle vores vision, mission og værdier over for hinanden og vores samarbejdspartnere. Den kan du læse her.

Ansættelsesvilkår

Der er flere ledige stillinger som arbejdsmiljøkonsulent, og dit arbejdsområde afhænger af dine erfaringer og interesser. Din løn og dine ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse er pr. 1. juni 2024.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pernille Kreiser på 2182 5142 eller Vibeke Andersen på 4049 3304.
Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig vedhæfte CV. Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg via linket senest mandag den 8. april 2024

Vi afholder 1. samtaler den 12. og 16. april 2024 samt evt. 2. samtaler den 26. april 2024. Søg jobbet her.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.kk.dkk.