Furesø Kommunes 45 fysio- og ergoterapeuter søger en ny kollega til et barselsvikariat fra 6. maj eller hurtigst muligt.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og er tilknyttet det tværfaglige team på i alt 8 ergo- og fysioterapeuter, der varetager genoptræning og rehabilitering på de midlertidige døgnpladser.

Teamet samarbejder tæt og tværfagligt med Rehabiliteringscentrets sygeplejefaglige personale, rehabiliteringslæge, hjemmetræningsteam, visitation m.fl., ligesom der er et tæt ledelsesmæssigt samarbejde.

Du får din organisatoriske og faglige base på Genoptræningscentret, der også omfatter et ambulant team, plejecenterteam, et hverdagsrehabiliteringsteam og team hjemmetræning, ligesom vi har ansat hhv. en fysio- og en ergoterapeut med udviklingsfunktion, kommunens hjerneskadekoordinator og diætister. Genoptræningscentret og Rehabiliteringscentret er begge placeret, så der er nær, indendørs adgang mellem centrene.

Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet, god kollegial trivsel, tværfagligt samarbejde, tæt faglig ledelse og sammenhængende forløb for borgerne.

Vi søger en ergoterapeut der:

 • Sammen med os vil være med til at skabe kvalitet og sammenhæng i borgernes rehabiliteringsforløb
 • Arbejder med ADL som mål og middel i rehabiliteringsforløb
 • Bidrager aktivt til godt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • Kan arbejde selvstændigt og som trives i en travl og omskiftelig hverdag
 • Har en anerkendende kommunikationsform, er lyttende, reflekterende og løsningsorienteret
 • Har brede faglige kvalifikationer inden for rehabilitering, geriatri, ortopædkirurgi, neurologi m.m. eller -
 • Måske er nyuddannet og nysgerrig på at lære at arbejde med borgere, der har mange typer af funktionsnedsættelser

Vi tilbyder bl.a.:

 • Et levende fagligt og tværfagligt miljø med gode samarbejdsrelationer, kollegial sparring og god stemning
 • God og grundig introduktion
 • Varierede og udfordrende opgaver og mulighed for at indgå i den løbende, faglige udvikling
 • Tæt ledelsesopbakning
 • En centralt beliggende arbejdsplads tæt på S-tog - i en grøn kommune.

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Ansættelsessamtaler er planlagt til uge 12.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelse indhenter Furesø Kommunes Genoptræningscenter straffeattest og børneattest.

For yderligere information om Furesø Kommunes Genoptræningscenter henvises til vores hjemmeside: https://genoptraeningscenteret.furesoe.dk/

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder, ergoterapeut Anette Lauritsen på tlf. 72165756 eller Genoptræningscentrets leder Karin Aasbjerg på tlf. 72165757.

Job i Furesø? Kom og vær med!

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere - ja med alle, vi er kommune for.

Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.

Praktisk

Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen.

I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn.

Job i Furesø? Kom og vær med!

I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder.

Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere.

Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.