Vil du være med til at gøre en vigtig forskel for børn med cerebral parese og deres familier?

Elsass Fonden er en privat fond for mennesker med cerebral parese (CP) og deres pårørende, der arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med CP. Vi har hovedsæde i Charlottenlund og har også en enhed i Kolding.

I børneteamet i Charlottenlund søger vi en dygtig ergoterapeut med interesse for neurorehabilitering til et 1-årigt vikariat. Teamet er tværfagligt og arbejder målrettet for at hjælpe børn med CP og deres familier - bl.a. gennem aktivitetstilbud og undervisning.

Din funktion og opgaver

Børneteamet er en del af afdelingen Praksis & Innovation med i alt 24 medarbejdere. I børneteamet er vi tre fysioterapeuter, tre psykologer og fire ergoterapeuter. Teamets hovedopgave er at bygge bro fra forskning og viden til praksis, hvilket indebærer landsdækkende samarbejde med såvel kommuner og hospitaler som mennesker med CP.

Arbejdsopgaverne er meget varierede: tilbud til børn, unge og deres familier; rådgivning og vejledning af forældre; oplæg og undervisning af fagfolk samt medvirken i diverse udviklingsprojekter.

Hovedvægten af opgaverne vedrører familier med børn i alderen 0-5 år.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet ergoterapeut
 • Har faglig interesse, viden og erfaring indenfor neurorehabilitering af børn med CP eller anden hjerneskade
 • Har erfaring med test og behandling af børn og unge med CP eller anden hjerneskade
 • Har faglige kompetencer og erfaring med aktivitetsbaseret træning
 • Har sans for formidling og er god til kommunikation – både skriftligt og mundtligt
 • Har lyst til tæt, tværfagligt samarbejde
 • Arbejder aktivt med at udvikle egne faglige og personlige kompetencer
 • Er indstillet på periodevis rejseaktivitet inden for landets grænser.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt spændende og udviklende arbejde i et innovativt miljø
 • Et engageret og tæt samarbejdende team
 • Gode arbejdsforhold i smukke fysiske rammer og omgivelser
 • Fleksible arbejdstider

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentlig inkl. frokost. Vikariatet gælder perioden 1. marts 2024 – 28. februar 2025.

Løn, pension og øvrige ansættelsesvilkår efter aftale.

Yderligere oplysninger

Ved spørgsmål til stillingen kontaktes teamleder Line Zacho Greve, mobil: 21726841 eller mail: [email protected].

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 19. januar 2024 kl. 8.00. 

Samtaler forventes afholdt d. 26.01.2024.

Ansøgning med CV og bilag (fx eksempler på tekstproduktion) sendes (helst i ét PDF-dokument) til [email protected]


Ledige stillinger