Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med psykisk sårbare? Vil du være en del af vores fælles faglighed fremadrettet?

Så er vi måske noget for dig!

Aktivitet- og samværstilbuddene er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Vi søger til to af vores tilbud, Ottilia i Valby og Pinta i Vanløse. Vi har brug for flere kompetente, engagerede medarbejdere.

Ideen om recovery ligger bag de rehabiliterende tilgange, vi har til den enkelte borger. Vi har en koordineret og helhedsorienteret tilgang, hvor vi sammen med borgeren skaber et fundamentet, som gør den enkeltes recoveryproces mulig.

Som vores nye kollega får du en central rolle i den daglige drift, det vil sige afholde de aktiviteter, der er på vores ugeskema og udvikle nye aktiviteter og gruppeforløb. Vi har fokus på strukturerede gruppeforløb, hvor vi tilbyder at støtte borgeren i at få fodfæste og blive bedre til at møde de udfordringer, som hverdagen byder. Dette inden for sundhed og med at udvikle netværk, selvværd og identitet, at kunne sanse natur og omverden m.m.

Vi ser gerne, at du

 • har en uddannelse, der er relevant til at arbejde rehabiliterende indenfor socialpsykiatrien – det kan eksempelvis være sygeplejerske, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, pædagog eller lignende
 • har uddannelse/erfaring med en eller flere anvendte metoder og tilgange inden for psykiatri fx kognitiv metode, motiverende samtale, social færdighedstræning, Low Arousal, det dobbelte KRAM, ADL-evne, flowteori, sanseintegration, aktivitetsvidenskaben
 • kan arbejde selvstændigt og strukturere din egen arbejdsdag med udvikling af aktiviteter og kurser, og kan række ud, når du har brug for hjælp og sparring
 • har mod til at afprøve nye ting uden at være bange for eventuelle fejl eller modgang
 • har erfaring med at afholde gruppeforløb, der tager afsæt i en rehabiliterende tilgang, samt understøtter borgerens trivsel, sundhed og hverdagsliv, fx selvværd og social færdighedstræning eller lignende
 • har for øje at graduere undervisningen til kursusdeltagere, så de bedst muligt understøtter udvikling af nye kompetencer til at mestre hverdagslivet
 • styrker mulighederne for opnå et selvstændigt liv gennem brobygning til civilsamfundet herunder fx beskæftigelsesmuligheder og/eller fritidsliv
 • kan indgå i en professionel samarbejdsrelation med borgeren om fælles mål

I ansøgningen må du gerne komme med konkrete forslag til, hvilke mestringsforløb du kan byde ind med.

Det er nødvendigt, at du kan arbejde i Office-pakken (Outlook, Word, Sharepoint etc.).

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med mulighed for udvikling af personlige og faglige kompetencer
 • en arbejdsplads med stor indflydelse på egne arbejdsopgaver ved at kunne udvikle og iværksætte nye tiltag til gavn for borgernes recovery
 • et tværfagligt team af engagerede og dygtige kollegaer, som bidrager til at løfte vores fælles faglighed – teamet består af både sundhedsfagligt og pædagogisk personale
 • et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde, medindflydelse, faglige ambitioner og udvikling samt engagement er grundlæggende værdier og mål 
 • supervision
 • en afvekslende arbejdsdag med mange alsidige opgaver
 • en arbejdsplads, der ønsker at skabe et værdigt, meningsfuldt og selvstændigt liv for borgerne med afsæt i Københavns Kommunes socialstrategi og den københavnske socialpsykiatris grundfortælling

Ansættelsesvilkår

Der er tale om tre fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen og et barselsvikariat. Aflønning er i henhold til gældende overenskomst. Vi ønsker, at du kan starte snarest eller den 1. april 2024.  

Yderligere information

Har du uddybende spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Rikke Jannerup på 2420 8217 eller psykomotorisk terapeut Maria Adele Standal på 2911 3690.

Søg via linket senest tirsdag den 30. januar 2024
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 8.-9. februar.

Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=197136&DepartmentId=21179&MediaId=4728&SkipAdvertisement=true

 

Ledige stillinger