Er du på udkig efter en spændende og udfordrende chefstilling, hvor du har mulighed for at skabe en positiv forskel for borgere med udviklingshæmning, deres pårørende samt ledere og medarbejdere, så læs mere her!

Center for Bosteder til Voksne søger en ny centerchef som kan:

 • realisere centerets faglige udviklingsplan ved at understøtte og fastholde den udvikling, der allerede er igangsat
 • sikre en solid økonomistyring
 • sikre tæt sammenhængskraft både horisontalt og vertikalt samt skabe og understøtte fællesskaber
 • lede og udvikle forskellige fagområder og mange dygtige og dedikerede medarbejdere på et døgndækkede område

Center for Bosteder til Voksne blev etableret i forbindelse med en organisationsændring i oktober 2022, med fokus på at styrke fagligheden yderligere til gavn for borgerne og deres pårørende samt at skabe stærkere faglige fællesskaber for medarbejderne.

Centerets faglige speciale er udviklingshæmning og centeret samler botilbud og interne dagbeskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, hvoraf flere har et komplekst støttebehov. Alle tilbuddene er døgndækket og på flere af tilbuddene er der et internt aktivitetscenter. Derudover har du som centerchef også ansvaret for en administrativ enhed, der løser opgaver på tværs af to centre.

Som centerchef vil du blive chef for 12 ledere og ca. 250 årsværk med mange forskellige fagligheder, som hjælper ca. 150 borgere hver dag i alle døgnets 24 timer.

I løbet af det sidste år har centeret blandt andet udarbejdet og igangsat en faglig udviklingsplan, som beskriver hvordan og i hvilken retning centeret skal udvikle sig de næste tre år.

De vigtigste strategiske indsatser, du skal arbejde med, er at:

 • Understøtte den rette balance mellem sikker drift og faglig udvikling, herunder implementering af centrets faglige udviklingsplan
 • Bidrage til at sikre sammenhængskraften i henholdsvis centret og driftsområdet
 • Sikre god balance i centrets økonomi samtidig med at vi i centerchefkredsen har et samlet fokus på hele driftsområdets økonomi
 • Understøtte en fortsat god sammenhængskraft i centret og driftsområdet
 • Være med til at sætte den strategiske retning på området for voksne med handicap i landets næststørste kommune
 • Skabt gode samarbejdsrelationer til MED-udvalg, pårørenderåd, borgere mv.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • en stærk ledelsesfaglighed herunder erfaring med ledelse af ledere og ikke mindst lyst og potentiale til at udvikle dig som chef
 • forståelse for og erfaring fra en politiske styret organisation og formår at se på tværs
 • erfaring fra det døgndækkede område.
 • erfaring med økonomistyring, hvor du formår både at være tæt på og kan trække af på svære beslutninger

Her kan du læse mere om job- og personlighedsprofilen:Job- og personlighedsprofil - Center for Bosteder til Voksne (002).pdf

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder en spændende stilling som chef for et veletableret center i landets næststørste kommune. Udover at være ansvarlig for at drive centeret og specialet om udviklingshæmning, bliver du også en del af den samlede ledelse af Voksne, Job og Handicap sammen med driftschefen og dine fire centerchefkollegaer.

I Voksne, Job og Handicap er der et stort fokus på udviklingen af og sammenhængskraften mellem ledere. Som leder i Voksne, Job og Handicap indgår du i vores fælles ledelsesudvikling ”Fælles om ledelse”, hvor vi løbende mødes til dialog, undervisning og ledelsestræning.

Som centerchef i Aarhus Kommune vil du desuden have mulighed for at være med til at præge udviklingen af voksenhandicapområdet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen ønskes tiltrådt 1. marts 2024

Lønnen udgør pt. kr. 735.000 kr. med mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg.

Endelig lønfastsættelse sker efter aftale med den aftaleberettigede faglige organisation på baggrund af ansøgerens kvalifikationer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt (fra den 2. januar) driftschef Natascha Mannemar Jensen på 29208389 eller [email protected]

Har du spørgsmål til processen så kontakt rekrutteringskonsulent Mathilde Gråkjær Petersen på 41873139 eller [email protected]

Ansøgning

Klik HER for at "ansøge”. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist:  14-01-2024

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 17. januar 2024 og at 2. samtale finder sted den 25. januar 2024.

I forbindelse med ansættelse af chefer anvender vi personprofilering og kognitivtest, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger enten den 22. eller 23. januar 2024.

Der vil ligeledes blive indhentet referencer, på kandidater der går videre til anden samtale.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er en enhedsforvaltning med seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne - men hvor vi samarbejder på tværs. Derudover er der fire stabe på tværs af hele magistratsafdelingen. De understøtter driften, rådmand og direktionen.

 

Ledige stillinger