Er du ergoterapeut og på udkig efter et spændende job som terapeut for børn? Kan du lide at være med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? Så har vi en fast stilling på 30 timer ugentlig til besættelse per 1. august 2024.

Om Sundhedstjenesten

Børneterapien i Skanderborg Kommune er organiseret i Sundhedstjenesten, Børn og Unge. I Sundhedstjenesten er der ansat sundhedsplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Vi er organiseret i tre grupper - en småbørnsgruppe, en skolegruppe og en terapeutgruppe med to afdelingsledere og en leder. Sundhedstjenesten er fysisk placeret på Fælleden, Skanderborg Administrationscenter, sammen med PPR, B&U sekretariatet og Myndighed.

I Sundhedstjenesten vil du møde engagerede, inspirerende og fagligt kompetente kolleger, der arbejder målrettet med borgeren i centrum. Vores hverdag er præget af, at vi sætter ambitiøse mål for opgaveløsningen og går nye veje i udviklingen af vores indsatser.  Samtidig vægter vi høj fagliglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor vi er fælles om kerneopgaverne og kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde omkring børnene.

Kerneopgaven i børneterapien

I børneterapien er indsatser til børn med motoriske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, sansemotoriske og fysiske funktionsnedsætteler samlet.

Børneterapien består af ergoterapeuter og fysioterapeuter med særlig viden om børn. Terapeuterne undersøger, vejleder, træner og bidrager til koordinering af indsatsen for det enkelte barn i samarbejde med dagtilbud, skoler, specialtilbud og evt. myndighedsområdet.

Børneterapi skal blandt andet

 • have fokus på en helhedsorienteret indsats for børn i alderen 0 -18 år
 • medvirke til at sikre en sammenhængende og koordineret indsats for børnene
 • styrke faglighed og samle specialiseret og avanceret viden på det børneterapeutiske område
 • sikre et sammenhængende samarbejde med almen praksis og hospitalerne

Mål for arbejdet i børneterapien

 • At sikre høj faglighed i børneterapeutgruppen, der arbejder tæt sammen om den fortsatte udvikling af børneterapeut tilbuddet og løbende justerer sig efter forandringer i omverdenen
 • At Vejledningen og træningen har en helhedsorienteret tilgang, hvor indsatsen bliver målrettet barnets hverdag i dagtilbuddet eller skolen. I børneterapien er fokus også på, hvordan forældre bedst støtter barnets udvikling gennem daglige aktiviteter sammen med pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddet eller skolen.
 • At skabe en solid ramme for den børneterapeutiske fordybelse – herunder løbende at kompetenceløfte via sparring, uddannelse og opkvalificering i udvalgte metoder
 • At understøtte et klogt ressourceforbrug og at sikre et bæredygtig tilbud i børneterapien

Om stillingen

Dine arbejdsopgaver

 • Ergoterapi til småbørn og skolebørn i alderen 0 – 18 år. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være et genoptræningsforløb, træning i varmtvandsbassin, udarbejdelse af CPOP-protokoller, give konsultativ sparring vedr. børn i skoler og dagtilbud. Undersøgelse, vejledning og rådgivning vedr. børn i skoler og dagtilbud.  Varetagelse af børneterapeutiske ydelser i kommunens specialtilbud.
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige status på de børn, som du har i forløb
 • Vi forventer, at du både kan arbejde konsultativt og trænende på tværs af forskellige lovgivninger.
 • Ud over din varetagelse af den konsultative og trænende rolle forventer vi også, at du kan deltage i opgaver, som løses på tværs af organisationen. Du kan f.eks. blive involveret i udviklingsindsatser i Skanderborg Kommune.

Vi forventer, at du

 • er uddannet ergoterapeut
 • er fagligt velfunderet og kan bruge dit faglige skøn med børneperspektivet i fokus
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret inden for en given ramme
 • har stærke samarbejdsevner både fagligt og tværfagligt
 • er en teamplayer og har lyst og kompetencer til at indgå i udviklingsopgaver
 • kan have mange bolde i luften og kan prioritere i opgaverne
 • er nysgerrig og fleksibel og kan løse opgaver på både individ- og gruppeniveau – og kan inddrage digitale medier i opgaveløsningen
 • har gode kommunikative evner i tale og på skrift
 • er engageret, initiativrig og har en positiv tilgang til børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere

Vi kan tilbyde

 • et godt introduktionsforløb med mentorordning og kollegial sparring
 • et godt kollegialt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og værdsætter forskellighed
 • mulighed for udvikling, nytænkning og indflydelse på egne arbejdsopgaver
 • en spændende arbejdsplads med yderst engagerede kollegaer, som løser mange forskellige arbejdsopgaver og dagligt står overfor udfordringer, som kræver indblik, refleksion og stort ansvar
 • kompetenceudvikling i Movement ABC, Sensory profile 2 samt løbende fokus på faglig opkvalificering

Løn og ansættelsesforhold

Den ledige stilling består af en stilling på 30 timer ugentligt til besættelse pr. 1. august 2024.  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og lokal løndannelse. Fagsekretariatet Børn og Unge er beliggende i Administrationscenteret Fælleden 1, 8660 Skanderborg.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til leder for sundhedstjenesten Bodil Lauridsen telefon 23 26 59 28 eller fysioterapeut og tillidsrepræsentant Merete Randel Pedersen telefon 30 31 94 06.

Ansøgningsfrist

Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest den 6. juni 2024 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler

Ansættelsessamtaler afholdes via to samtaler henholdsvis dem 17. juni og den 19. juni 2024. Udvalgte kandidater til samtale vil modtage besked via telefonisk opringning og invitation i E-Boks.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.


Ledige stillinger