ETF's egenkapital er opdelt i to af hinanden uafhængige enheder. ETF’s egenkapital samt midler, der er hensat til og løbende hensættes til Konfliktfonden.

Konfliktfondens indtægter, omkostninger og resultat vises som en note i ETF’s årsregnskab, hvor der tidligere (indtil 2019) blev aflagt et separat regnskab for konfliktfonden.

Begge formue-enheder forvaltes af Gudme Raaschou, der er en del af Lån og Spar Bank. Lån og Spar Bank ejes af en kreds af faglige organisationer herunder ETF.

Om den aktuelle praksis for investeringer gælder for begge enheder, at der investeres på baggrund af en aftale mellem ETF og Gudme Raaschou om risikoprofilen.

Gudme Raaschou har således alene bemyndigelse til at foretage reinvesteringer indenfor disse aftalte rammer. Investeringer foretages under hensyntagen til et sæt etiske retningslinjer, og der føres løbende uvildig kontrol med, at de bag investeringer liggende firmaer m.v. til enhver tid overholder de etiske retningslinjer.

Det betyder i praksis, at det for alle investeringer gælder, at der ikke må investeres i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, våben, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Og at dette rent faktisk respekteres følges af uvildige konsulentvirksomheder, der løbende screener investeringerne.

 

Vil du vide mere?