Ergoterapeuternes grundfortælling fortæller på en kort og enkel måde, hvad ergoterapi er og om den værdi, vi bidrager med for den enkelte borger og for samfundet. Formålet er at gøre det lettere for ergoterapeuter at forklare andre om faget og dermed styrke omverdenens kendskab til ergoterapi.

 

Vi gør din hverdag mulig

De fleste mennesker klarer hverdagen. Andre har brug for hjælp til at kunne selv. Alle har behov for en meningsfuld hverdag, og det bedst mulige liv uanset livssituation.

Ergoterapeuter arbejder med børn, unge, voksne og ældre, der har svært ved at deltage i dagligdagens aktiviteter. Det vil sige alt det, du gør, fra du står op til du går i seng. Så som at magte skole og job, købe ind, tilberede og spise mad, tage tøj på, besøge venner og deltage i fritidsaktiviteter.

Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig. Vi lærer dig at bruge nye teknikker og teknologier, og tilpasser dine omgivelser og aktiviteter, så du kan klare hverdagen, uanset om det er i børnehaven, i skolen, på jobbet eller i hjemmet.

Sammen finder vi frem til løsninger, som passer til dit liv. Til dine ressourcer og motivation. Til dine værdier og vaner. Målet er en hverdag med indhold og struktur, hvor du kan deltage i præcis de aktiviteter, som du finder meningsfulde.

Ergoterapi investerer i dig, så du har mulighed for at være en del af fællesskabet og bidrage med dit eget potentiale. Det er godt for både dig og for samfundet.
Ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så du kan mestre den - uden os.