Her kan du læse en beskrivelse af Ergoterapeutforeningens generelle politik for behandling af personoplysninger.

Ergoterapeutforeningen indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, som er at varetage medlemmernes faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske interesser.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, uanset om oplysningerne angår vores medlemmer eller andre.

Vi vil fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den løbende svarer til tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

Ergoterapeutforeningen er en forening for ergoterapeuter med dansk autorisation. Vores adresse er: Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til: [email protected].

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen. Med få undtagelser er disse oplysninger begrænset til de oplysninger, der kan findes på et visitkort: Fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre og medlemsnummer. Vi behandler også medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde rådgivningsbistand og øvrige medlemsfordele knyttet til medlemskabet. Nogle af oplysningerne anvendes til opfyldelse af lovmæssige krav.

Oplysningerne kan også danne grundlag for statistiske undersøgelser, medlemsundersøgelser og lignende, som vi kan anvende i Ergoterapeutforeningens faglige, arbejdsmarkedspolitiske og øvrige arbejde.

Vi sælger ikke personoplysninger om medlemmer til nogen og deler kun oplysninger med tredjeparter, der medvirker til at fremme foreningens formål.

Når medlemmer benytter sig af Ergoterapeutforeningens tilbud om rådgivning eller andre fordele, vil vi normalt indsamle yderligere oplysninger for at kunne yde den bedste service. Typisk vil vi indsamle oplysningerne direkte fra det enkelte medlem. Det kan blive nødvendigt at videregive nogle af de indsamlede oplysninger til tredjeparter. Vi giver nærmere oplysning om oplysningernes behandling, når de indsamles.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi indsamler oplysninger om andre end medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til vores medlemmer, f.eks. kolleger, patienter, arbejdsgivere, familiemedlemmer eller lignende. Vi giver som udgangspunkt nærmere oplysning til disse tredjeparter om oplysningernes behandling i forbindelse med indsamlingen.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Sletning

Ergoterapeutforeningen har interne retningslinjer om sletning, som sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Vi giver nærmere information om sletning i forbindelse med indsamlingen af oplysninger.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrige aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. I de tilfælde, hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke, kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Informationssikkerhed

Ergoterapeutforeningen har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis Ergoterapeutforeningen har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

LINK: Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Brug af hjemmesiden

På etf.dk bruges cookies for løbende at forbedre siden. Vi bruger bl.a. cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra etf.dk.

LINK: Rediger dine Cookieindstillinger

Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der måler al trafikken på danske websites. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig. Der anvendes cookies fra: tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. for at føre statistik over trafik på sitet. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger, Ergoterapeutforeningen behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS-området, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger, beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Om organisationen

Brug for hjælp?

Kontakt ETF's IT-afdeling

 
Skriv mail til IT-afdelingen
Micki Strandholt
Chefkonsulent
IT