Brænder du for at arbejde med psykisk sårbare, livsmestring og samtaler? Og har du erfaring med psykiatri? Så har vi en spændende stilling til dig.

Vi søger en medarbejder til en stilling på 37 timer pr. uge, hovedsageligt i dagvagter, muligvis med aftenvagt til kl. 21.00 tre til fire gange på et 12-ugers rul.

Kompasset på Amager og Café Rose i Sydhavnen er kommunale aktivitets- og samværstilbud for voksne psykisk sårbare, under Servicelovens § 104. Kompasset har hyggelige opholdsrum med god plads til samvær, flere grupperum, et stort træningslokale, og en dejlig have. Vi har en lille økocafé, hvor vi tilbereder og sælger sunde måltider, kaffe mv. Café Rose har ligeledes imødekommende lokaler, hvor vi afvikler kurser og gruppeforløb i samarbejde med centerets hjemmevejledere.

Vi fokuserer på livsmestring og sundhedsfremme. Vores overordnede opgave er at støtte borgerne til et selvstændigt liv i egen bolig. Vores tilbud og aktiviteter skal understøtte borgerne i deres recovery og i at blive bedre til at møde de udfordringer, som hverdagen byder på. Vi tilbyder forskellige drop-in aktiviteter, som for eksempel fodbold, NADA, yoga og kreative aktiviteter og i vores store og veludstyrede træningslokale tilbyder vi desuden individuelle og fælles træningsforløb.

Vi arbejder på at kunne tilbyde flere strukturerede forløb og kurser til borgerne. Emnerne er fx inden for mental og fysisk sundhed, hverdagsmestring, øget selvværd og styrket identitet, energiforvaltning, kropsbevidsthed og madlavning,

Vi har desuden fokus på samarbejde med civilsamfundet og støtte til borgerne i at blive en del af foreningslivet enten som deltagende eller frivillig.

Som vores nye kollega vil du, sammen med de øvrige aktivitetsmedarbejdere, tage del i den daglige drift både på Kompasset og Café Rose. Det indebærer bl.a. forventnings- og opfølgningssamtaler med borgerne, afholdelse af drop-in aktiviteter, støtte borgerne i samvær og samtale samt betjening i cafeen. Som aktivitetsmedarbejder er du desuden med til at udvikle og facilitere kursusforløb med udgangspunkt i borgernes behov.

Vi forestiller os, at du

 • er uddannet ergoterapeut eller sygeplejerske eller tilsvarende
 • har erfaring fra socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien og har en solid basisviden om psykiatriske sygdomme og symptomer
 • har erfaring med at tilrettelægge og formidle emner i gruppeforløb
 • kan varetage individuelle motiverende og støttende samtaler
 • har kendskab til eller interesse i at give NADA og arbejde systematisk med at tilbyde forløb
 • har hobbyer, interesser eller særlige kompetencer, du kan sætte i spil som drop-in aktiviteter og kurser på ugeskemaet
 • har en empatisk og imødekommende personlighed og er god til at skabe kontakt til mennesker med psykisk sårbarhed
 • både kan arbejde selvstændigt og indgå i samarbejdet med kollegerne på konstruktiv, løsningsorienteret vis og med et højt fagligt niveau
 • ønsker at indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dine kolleger i en hverdag, hvor vi hjælpes ad og deles om opgaverne
 • drives af variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag
 • trives i en politisk styret organisation

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med mulighed for udvikling af personlige og faglige kompetencer 
 • Et tværfagligt team af engagerede og dygtige kollegaer 
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor tillid, transparens, samarbejde, medindflydelse, faglige ambitioner, udvikling og engagement er grundlæggende værdier og mål
 • Mulighed for at være med til at udvikle og iværksætte nye tiltag til gavn for borgerne 
 • Sagssupervision med ekstern supervisor otte gange årligt
 • En afvekslende arbejdsdag med mange alsidige opgaver 
 • Høj prioritering af videre- og efteruddannelse, herunder recovery- og rehabiliteringsmodul på diplomniveau
 • At blive en del af et nyetableret center i en rivende udvikling

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. marts 2024 eller efter aftale. Vi indhenter offentlig straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Christine Windfeld Rasmussen på 2384 9331.

Kompasset og Café Rose er en del af Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud i Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen.

Du kan læse mere om vores tilbud til borgere med psykisk sårbarhed i Københavns Kommune her Socialpsykiatri København | Socialpsykiatri København (kk.dk)

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade dit CV.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg via linket senest torsdag den 18. januar 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.

Ansøgning skal sendes igennem dette link: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=196861&DepartmentId=21708&MediaId=4728&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune