Rådgivning af TR

Rådgivning og sparring fra ETF’s konsulenter

Som TR vil du opleve, at der løbende dukker nye spørgsmål op, som du ikke straks har svaret på. Mange af svarene kan du finde her i TR-universet på etf.dk, men indimellem vil du sandsynligvis få behov for at vende en tvivl, et dilemma eller andet med en af ETF’s konsulenter – og det er du selvfølgelig altid velkommen til, det er derfor, vi er her.

Eksempler på, hvad sparringen kan dreje sig om:

  • Tvivl om reglerne, eller hvordan ETF mener, at reglerne i fx en aftale, overenskomst eller lovgivning skal forstås/fortolkes.
  • Håndtering af en problemstilling, et dilemma eller en vanskelig situation på din arbejdsplads.
  • Beskrivelse og afgrænsning af jeres ydelser i forhold til arbejdsgiver, andre beslutningstagere eller borgere.
  • Inspiration til, hvordan I kan arbejde for at dokumentere og synliggøre faget over for fx. beslutningstagere.

Haster det, så ring på: 8882 6270 klokken 10-15

Haster det ikke, så send en mail via hjemmesiden. Skriv, at du er TR, hvad din henvendelse drejer sig om, og hvornår vi om muligt bedst kan kontakte dig - det giver vores konsulenter mulighed for at sætte bedre tid af til rådgivningen, end hvis du ringer i telefontiden.

Brug ETF’s politikere til sparring

TR i kommuner og regioner

ETF har tre regionsformænd, og formanden i din region er din lokale ETF-politiker, som du kan kontakte, når du har fagpolitiske spørgsmål om fx omstruktureringer eller besparelser, der får direkte eller indirekte betydning for dig og dine kolleger, borgerne eller patienterne.

Regionsformandens fokus er fagpolitik – ikke regler og jura.

Sparring kan fx dreje sig om:

  • En strategi for at fremme en bestemt udvikling eller sag på arbejdspladsen.
  • En dialog om det, der optager jer på arbejdspladsen, som fx hvordan I sikrer den ergoterapifaglige udvikling i en tid med knappe ressourcer.

Regionsformanden har andre muligheder end TR for at forsøge at påvirke lokale beslutningstagere som fx udvalgsformænd i kommunalbestyrelsen, en formand for Ældrerådet eller andre lokalpolitikere i fagbevægelsen.

Regionsformanden vil også vide, hvad ETF arbejder for regionalt og nationalt, som kan understøtte jeres strategi. 

Kontakt din regionsformand:

Region Midt-Nord

Region Syd

Region Øst

TR i Staten

Er du TR i Staten, kan du kontakte ETF’s næstformand Margrethe Boel, når der på jeres arbejdsplads er noget på vej, som får direkte eller indirekte betydning for dig og dine kolleger, eller for de studerende, uddannelsen eller borgerne.

Sparring kan fx dreje sig om:

  • En strategi for at fremme en særlig udvikling eller sag på jeres arbejdsplads.
  • En dialog om det, der optager jer på arbejdspladsen.

Politikerne har andre muligheder end TR for at forsøge at påvirke beslutningstagere.

Kontakt din ETF-næstformand:

Næstformand Margrethe Boel Stendys

Rollen som TR

Læs om TR

Kompetenceudvikling

Anmeld dig som TR
 

Brug for hjælp?

Kontakt vores TR-team
Skriv mail
Janne Molin
Konsulent
Medlem og kommunikation
Liv Petersen
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling