Som medlem kan du få telefonisk vejledning og sparring om din karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling af Ergoterapeutforeningen, der er eksperter på arbejdsmarkedet for ergoterapeuter.

Går du med tanker om nyt job eller efter- videreuddannelse, så giver Ergoterapeutforeningen personlig karrieresparring og kompetenceudvikling over telefonen, som du ikke får andre steder. En rådgivning der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov til dit nuværende og fremtidige arbejdsliv. Kontakt en af konsulenterne pr mail, hvor du kort fortæller, hvilket område du ønsker rådgivning på. Omhandler din rådgivning et jobskifte, må du meget gerne vedhæfte din sidste ansøgning og CV. Under rådgivningen vil vi ligeledes gennemgå din ansøgning og CV.

Hjælp til næste skridt


Du er måske nyuddannet, ledig eller har været på jobmarkedet i flere år, men overvejer nu nye skridt - eksempelvis videreuddannelse eller en lederstilling. Uanset, hvor du er i dit arbejdsliv, har du mulighed for at få personlig karrieresparring og vejledning af konsulenter hos ETF, der kan hjælpe dig videre. Karriererådgivningen kan blandt tage afsæt inden for nedenstående områder.

Karriererådgivning - afklaring

Er du der, hvor du gerne vil være i dit arbejdsliv? Få hjælp og rådgivning til at afklare dine ønsker for dit arbejdsliv og bliv klogere på dine egne kompetencer. Rådgivningen kan hjælpe dig til at træffe beslutninger og sætte retning for din videre karriere. Bliv bevidst om dine karrierevalg og få fokus på dine kompetencer og det, der motiverer dig i dit arbejdsliv.

Karriererådgivning– jobskifte


Overvejer du at søge nyt arbejde? Få sparring på en konkret ansøgning, dit CV, en jobsamtale eller jobsøgning generelt. Du kan også få inspiration til, hvordan du kan bruge dit netværk og målrette din jobsøgning til nye stillingstyper, hvis du har taget en efter- eller videreuddannelse.

Karriererådgivning – uddannelse

Få hjælp til at skabe et overblik over hvilke muligheder du har for videreuddannelse eller efteruddannelse.  Mange faktorer spiller ind på hvad og hvordan, du vælger. Du kan ligeledes få sparring i forhold til muligheder for job efter endt uddannelse.

Tilbud om karrierådgivning fra ETF

Mundtlig afklaring af dine behov med reflekterende spørgsmål.
Skriftlig sparring på ansøgning og CV.
Redskaber til afklaring af jobsituation. 

Kontakt ETF's konsulenter

Katrine Pedersen (for ergoterapeuter): [email protected], 31 17 73 39
Ulla Garbøl (for ergoterapeuter og kandidater):  [email protected], 53 36 49 25
Tina Solveig Koch (for ledende ergoterapeuter): [email protected], 31 37 24 53
 
 

I ETF kan du få en individuel PPA-analyse/DISC-profil, hvor du skal besvare et spørgeskema, der kortlægger din foretrukne adfærd og arbejdsstil. Din profil gennemgår vi med dig ved en individuel samtale af ca. en times varighed.

DISC-profilen kan give dig indsigt i, hvilke arbejdsformer og opgaver, du trives bedst med og om du f.eks er en person, der tilpasser dig, om du trives bedst med at være en del af et team, om du har behov for stabile rammer, om du søger at undgå konflikter mv.

Ønsker du en PPA-analyse/DISC-profil, så kontakt Tina Solveig Koch: [email protected] eller tlf: 31 37 24 53

Medlemmernes oplevelse af karriererådgivning

Nathasja Jensen beskriver hendes karriererådgivning således:

"Et karrieretjek hos ergoterapeutforeningens kompetente rådgivere, har udvidet mit søgefelt indenfor kompetenceudvikling med afsæt i mit faglige interesseområde. Jeg har fået konstruktiv feedback på min seneste ansøgning og CV, samt en kompetent faglig samtale omkring vægtning i min ansøgning med afsæt i mine kompetencer. Yderst kompetent faglig rådgivning med udgangspunkt i min arbejdssituation med mulighed for at benytte deres ekspertise fremadrettet." 

Mie Skovmand beskriver hendes karriererådgivning således:

"I karriererådgivningen fik jeg feedback på både ansøgning og CV, og dertil rådgivning ift. egne kompetencer der afklarede fremtidige karriereønsker. I karriererådgivningen sad en kompetent medarbejder, der med en fast struktur for samtalen, ledte mig igennem alle mine spørgsmål og selv de små indskudte sætninger blev der fulgt der op på. Jeg følte mig mødt og hjulpet videre efter samtalen”. 

Dorte Lund, Institut for Blinde og Svagsynede har deltaget  i ETF´s før-lederforløb og fik en stilling som teamleder:


"Jeg fik et mere nuanceret billede af mine personlige ressourcer og mulige udfordringer i relation til lederrollen. Særligt den forudgående adfærdsanalyse og feedback var givtig for mig."

Ledig
 

Brug for hjælp?

Kontakt Karriererådgivningen

ETFs karriererådgivning
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik