AMR


Tillidsrepraesentant

Meddel valg, ophør eller ændringer i valggrundlag som AMR

NB: Der kan i øjeblikket forventes længere behandlingstid for an- og afmeldelse grundet nye IT-systemer. 
Aftaler om samarbejde og vilkaar

Aftaler om samarbejder og vilkaar - Til dig som er AMR
 

AMRs pligter og opgaver

AMR's pligter og opgaver
 

Det faar du som AMR

Det får du som AMR
 

Lovbestemt arbejdsmiljoeuddannelse

Lovbestemt arbejdsmiljøuddannelse
 

Ny som AMR

Ny som AMR
 

Spoergsmaal om MED

Spørgsmål om AMR
 

Valg af AMR

Valg af AMR