Udmeldelse af Ergoterapeutforeningen skal ske skriftligt i henhold til foreningens vedtægter (§ 8.3) med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kræver log ind.

Hvis du melder dig ud:

  • Mister du retten til bistand
  • Har du ikke længere mulighed for at deltage i kurser, temadage mv.
  • Kan du ikke længere være medlem af ETF's FNE'er, selskaber og klubber

Vær opmærksom på:

  • At din udmeldelse skal være modtaget med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fristerne er: 30. november, 28. februar, 31. maj og 31. august
  • At du ved evt. genindmeldelse har karantæne i 3 måneder, hvori der ikke ydes bistand

Som et led i den løbende udvikling af ETF's service overfor medlemmerne må du meget gerne begrunde din udmeldelse.

Sådan melder du dig ud af ETF

Du bruger denne formular til at melde dig ud af ETF.

Udmeldelse af fagligt netværk, klub eller selskab

 
 
Vedtaegter

ETFs vedtægter
 

Brug for hjælp?

Skriv til vores medlemsadministration

Skriv
Anette Meulengracht-Jensen
Sekretær
HK team
Eva Toudahl
Medlemskoordinator
Medlem og kommunikation