For dig, som er ledig, syg, på barsel, på forældreorlov, på videreuddannelse, deltidsansat eller dobbeltorganiseret.


Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. ledighed, hvis:

 • Du er ledig på dagpenge
 • Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

 • Du vil hver måned modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er ledig på dagpenge.

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent

 
 
 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga sygdom, hvis:

 • Du er sygemeldt på dagpenge
 • Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

 • Du vil hver måned modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er syg på dagpenge.

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent

 
 
 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. barselsorlov hvis:

 • Du er på barsel på dagpenge
 • Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

 • Du vil hver måned modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er på barsel på dagpenge.

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent

 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. forældreorlov  hvis:

 • Du er på forældreorlov på dagpenge
 • Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

 • Kontingentnedsættelsen gælder for den periode, du skriver under bemærkninger i ansøgningen.
Log ind her for at søge nedsat kontingent 
 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. videreuddannelse (på SU eller dagpenge) hvis:

 • Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

 • At give ETF besked, hvis du afbryder dit studie før tid
 • Du vil én gang om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent

 
 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. deltidsbeskæftigelse hvis:

 • Du arbejder som ergoterapeut højst 20 timer om ugen
 • Du er ansat i flexjob (højst 20 timer og får løn for højst 20 timer om ugen)

Vær opmærksom på:

 • At give ETF besked, hvis du ændrer arbejdstid til mere end 20 timer om ugen
 • Du vil én gang om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent

 
 
 

Du kan ansøge om nedsat kontingent pga. dobbeltorganisering hvis:

 • Du er ansat i en stilling, hvor en anden faglig organisation har forhandlingsretten
 • Du skal indsende dokumentation for medlemskab af relevant faglig organisation (en organisation, der er berettiget til at være medlem af en hovedorganisation i Danmark)

Vær opmærksom på:

 • At give ETF besked, hvis du ændrer ansættelsesvilkår, så du ikke længere er ansat på samme overenskomst
 • Du vil én gang om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind her for at søge nedsat kontingent 
 
 
 


Retningslinjer og vilkår for ændring af kontingent og medlemsstatus

Nedsat kontingent månedsvis

Ændring af kontingent gives for hele måneder. Når du søger vil din kontingentændring være fra den 1. i den efterfølgende kalendermåned.

Vær opmærksom på:

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Længerevarende kontingentændringer

Ved længerevarende kontingentændringer (deltid, dobbeltorganiseret eller passiv) skal der ikke bekræftes hver måned.

 • Du vil to gange om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent.
 • Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.
 • Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.
 • Som pensionist/efterlønsmodtager skal der - efter ændringen – ikke bekræftes hvert år.

Ved ændring fra passivt til aktivt medlemskab af foreningen har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettigheder, som beskrevet i foreningens vedtægter, herunder rettigheden til at deltage i de demokratiske valg i foreningen og stemmeret ved urafstemninger.


Medlemmer kan klage til ETF over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder. Der kan klages til Hovedbestyrelse eller til ETF's sekretariat.

Fra ETF's vedtægter:

§ 6 Klageadgang

6.1 Politiske niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at svare medlemmet skriftligt hurtigst muligt, dog seneste 14 dage efter afholdelse af det 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde efter modtagelse af klagen.

Hovedbestyrelsen skal over for Repræsentantskabet redegøre for antallet af klager, deres karakter samt hovedindholdet i hovedbestyrelsens svar på klagerne.

Er en klage ikke adresseret til hovedbestyrelsen, regnes denne for en administrativ klage.

6.2 Administrativt niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens sekretariat. Sekretariatet svarer medlemmet skriftligt senest 3 uger efter modtagelse af klagen. Sekretariatet skal i forbindelse med hovedbestyrelsens forberedelse af repræsentantskabsmødet redegøre for omfanget og indholdet af klager fra medlemmer. Medlemmet kan i forlængelse af svaret på den administrative behandling vælge at videresende sin klage til hovedbestyrelsen.


Kontingent

Kontingent

Vedtaegter

ETFs vedtægter
 

Brug for hjælp?

Skriv til vores medlemsadministration

Skriv
Anette Meulengracht-Jensen
Sekretær
HK team
Eva Toudahl
Medlemskoordinator
Medlem og kommunikation