Her finder du oplysninger om kontingenttyper, satser, opkrævning, fradrag og betaling.

De forskellige kontingenttyper


Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der i Danmark udøver virksomhed som ergoterapeut 21 timer pr. uge eller mere, samt ergoterapeuter, der arbejder med henblik på opnåelse af dansk autorisation (udenlandske ergoterapeuter).

Aktive betaler fuldt kontingent: 1.736.70 kr. pr. kvartal (2024).


Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der er ansat på en overenskomst, hvor en anden faglig organisation end Etf har forhandlingsretten.

Kontingentet for aktiv, dobbeltorganiseret svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2020-2022). 


Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der i Danmark udøver virksomhed som ergoterapeut højst 20 timer om ugen, og giver mulighed for nedsat kontingent.

Kontingentet for aktive deltidsansatte svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2020-2022).


Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der er arbejdssøgende, på syge- eller barselsdagpenge, har børnepasningsorlov eller på anden vis er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Kontingentet svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2020-2022).


Denne kontingentkategori omfatter:

  • Autoriserede ergoterapeuter, som ikke arbejder eller som ikke er arbejdssøgende inden for det ergoterapeutiske arbejdsfelt
  • Autoriserede ergoterapeuter beskæftiget i fagområder uden for foreningens forhandlingsområder og uden samarbejdsaftale med foreningen, men organiseret i områdets forhandlingsberettigede organisation
  • Autoriserede ergoterapeuter, der arbejder udenfor Danmark
  • Arbejdsledige og samtidig aktivt arbejdssøgende ergoterapeuter kan ikke optages som passive medlemmer.

Kontingentet for passive medlemmer er 288 kr. pr. kvartal (2020-2022) og for passive medlemmer bosiddende i udlandet er kontingentet 351 kr. pr. kvartal (2020-2022).


Er studerende ved grunduddannelsen på ergoterapeutuddannelserne i Danmark.

Kontingentet er 177 kr. pr. kvartal (2020-2022).


Du kan ansøge om nedsat kontingent pga videreuddannelse (på SU eller dagpenge) hvis:

Din indtægt ikke overstiger dagpenge/orlovsydelsesniveau

Vær opmærksom på:

  • At give Etf besked, hvis du afbryder dit studie før tid
  • Du vil én gang om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte at du stadig er berettiget til nedsat kontingent

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Log ind på her for at søge nedsat kontingent.


Er autoriserede ergoterapeuter, som er overgået til efterløn, førtids- eller folkepension.

Kontingentet er 177 kr. pr. kvartal (2020-2022).


Hvis du er erhvervskandidat, kan du sende en mail til: [email protected]

Kontingentsatser (PDF)

LINK: Hent Ergoterapeutforeningens aktuelle kontingentsatser som PDF (opdateret 08-05-2024)

Opkrævning og betaling af kontingent

Der opkræves kontingent i slutningen af januar, april, juli og oktober med betalingsfrist den 4. i følgende måned.

Kontingentsatserne er fastsat af Repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjerne for opkrævning af kontingent.

Medlemsfordele

Medlemsfordele
 
 

Brug for hjælp?

Skriv til vores medlemsadministration

Skriv
Anette Meulengracht-Jensen
Sekretær
HK team
Eva Toudahl
Medlemskoordinator
Medlem og kommunikation