Som offentligt ansat har du ret til, at en del af din løn forhandles lokalt på din arbejdsplads én gang årligt. Læs mere om, hvornår din lokalløn skal forhandles, og hvad dine muligheder for lokal lønforhandling er.

Dele af din løn skal forhandles og aftales lokalt, fordi det er en del af de overenskomstbestemmelser, som ETF har aftalt med de offentlige arbejdsgivere: Staten, kommuner og regioner. Det stammer fra en aftale fra 1998. 

TR eller ETF som lønforhandler

Lønforhandlingen varetages af din TR og ETF, og du har dermed ikke ret til at forhandle din egen løn individuelt. Er du leder, kan du dog forhandle din egen kvalifikationsløn, men det er fortsat ETF, der skal godkende og underskrive din lønaftale.

Lokalløn forhandles som udgangspunkt én gang årligt på alle offentlige arbejdspladser. Hvornår på året, der forhandles på din arbejdsplads, kan fremgå af din lokale procedureaftale. Gør det ikke det, eller har du ikke en procedureaftale, kan din TR og ETF bede om lønforhandling når som helst på året. På kommunale- og regionale arbejdspladser har I krav på, at forhandlingen finder sted senest seks uger, efter TR eller ETF har bedt om en forhandling.

Er det længe siden, I har forhandlet løn på din arbejdsplads, så find ud af, om der er noget, I ønsker at få forhandlet tillæg for som gruppe. Har I en TR, skal I bruge hende/ham til den opgave. Har I ikke en TR, så kontakt ETF. 
 

ETF hjælper med lokal lønforhandling, hvis du ikke har en TR

ETF har udarbejdet en formular til lokal lønforhandling (kræver login), som du kan udfylde med begrundelser og argumenter for, hvordan du eller din stilling har udviklet sig, og hvad din indsats giver din arbejdsplads og/eller borgere/patienter. 

Når du har udfyldt og indsendt formularen, vil du blive kontaktet af en forhandlingskonsulent, så I sammen kan aftale det videre forløb for din lokale lønforhandling. 

Er I på din arbejdsplads færre end fem ergoterapeuter, skal I vælge en kontaktperson. Er der fem eller flere ergoterapeuter, skal I vælge en tillidsrepræsentant. 

Minimumsløn og lønmuligheder

Der er i ETFs overenskomster ikke noget øvre loft for, hvor meget der kan aftales lokalt i tillæg, men på kommunale og regionale arbejdspladser er der en minimumssats for nye, varige tillæg.  

På kommunale arbejdspladser gælder, at nye, varige tillæg ikke må være under kr. 6.100 årligt (1.1.2006-niveau ).  På regionale arbejdspladser gælder, at nye, varige tillæg ikke må være under kr. 7.215 årligt (31.03.2018 niveau ) Det gælder begge steder også i forbindelse med nyansættelser.
Minimumsbeløbet gælder ikke for lederstillinger, ligesom det heller ikke gælder på hele det statslige område.

For tiden  er der ikke afsat nye, centrale midler til lokal løndannelse. Midlerne skal derfor findes inden for det økonomiske råderum. Det økonomiske råderum udgøres blandt andet af tilbageløbsmidler, eventuel indtægt, opnåede besparelser med videre. Men selvom der ikke er afsat nye, centrale midler til lokal løndannelse, har de offentlige arbejdsgivere pligt til at afsætte midler til det formål via deres budgetter. Det hænger sammen med, at offentlige arbejdsgivere via ETFs "Aftaler om lokal løndannelse" er forpligtet til at overholde det, vi har aftalt med dem, hvad angår lokalløn. Et væsentligt element er her, at I som gruppe har ret til en årlig forhandling.
 

Regler og vilkår for lokal løndannelse

Er du ansat inden for henholdsvis det kommunale-, regionale- eller statslige område gælder de følgende regler og vilkår: 

 

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig
Skriv til ETF