Bliver du hyret som ekstern konsulent, eller skal du holde foredrag, kan du bruge ETFs vejledende takster for konsulent- og foredragshonorar.

ETFs vejledende honorartakster viser, hvilket niveau vi finder det rimeligt at anvende, hvis du udfører konsulent- eller foredragsarbejde. Satserne reguleres én gang årligt. 

Taksterne er ikke aftalt med en arbejdsgiverpart, og du er derfor ikke forpligtet til at anvende ETFs takster.

Det er dig selv, der aftaler med din arbejdsgiver, hvad du skal have for at yde konsulentbistand eller gennemføre et foredrag. ETF anbefaler, at du sætter din takst efter opgavens indhold, omfang, målgruppe, krav om viden/erfaring, behov for forberedelse samt markedsprisen på området. 

ETF råder desuden til, at honoreringen er aftalt, inden du påtager dig en foredrags- eller konsulentopgave, og at du anmoder om en skriftlig aftale. 

Honorar som selvstændig 

Hvis du er selvstændig, bør du altid beregne dine takster med udgangspunkt i opgavens indhold og kompleksitet, ligesom du skal medregne, at du selv skal dække alle udgifter til driften i din virksomhed; husleje, materialer, kompetenceudvikling, forsikringer, pension, ferie og eventuel sygdom. ETFs vejledende honorartakster forholder sig ikke til de udgifter, det indebærer at have selvstændig virksomhed og forholder sig heller ikke til den værdi, den enkelte ydelse har.

Søger du viden om sparring som selvstændig kan du melde dig ind i Klub for Privatpraktiserende Ergoterapeuter (KPPE).
 
 

Vejledende takster pr. oktober 2023

Konsulenthonorar A: kr. 627 i timen

Kan anvendes i forbindelse med opgaver/undervisning af uuddannet personale, borgere osv., hvor opgaverne/undervisningen udføres på et grundlæggende niveau. Denne takst kan desuden anvendes, hvis den samme opgave gentages flere gange.Vejledende forberedelse på 30 minutter er inkluderet i honoraret.

Konsulenthonorar B: kr. 798 i timen

Kan anvendes i forbindelse med opgaver, der kræver mere viden/erfaring og hvor opgaven forventes udført på et højere niveau, fx undervisning af uddannet personale, der har en mellemlang, videregående uddannelse. Denne sats kan desuden anvendes i forbindelse med udførelse af enkeltstående konsulentopgaver, der kræver mere forhåndsviden/forberedelse.
Vejledende forberedelse på 45 minutter er inkluderet i honoraret.

Foredragshonorar A: kr. 2.076 

Kan bruges ved traditionel foredragsvirksomhed fx ved temadage og konferencer.

Foredragshonorar B: kr. 3.090 
Kan bruges ved foredragsvirksomhed på akademisk niveau, og hvor du har opnået viden og uddannelse på højere niveau, fx master/kandidat- eller ph.d-niveau.
 
Loen

Løn
 

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv til ETF