Hvordan kan du som kollega eller som leder håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen? Læs mere på siden her.

En indsats mod stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen, hvor alle niveauer skal bidrage: Arbejdspladsen, ledelsen, personalegruppen og dig selv som medarbejder. 

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

På det offentlige område skal der som minimum være en drøftelse i SU-/MED-systemet om arbejdspladsens indsats mod stress. På det kommunale og regionale område skal der desuden i MED-systemet aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. 
Du finder aftalen, der regulerer dit offentlige område i nedenstående links: 

BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet en guide til, hvordan I kan udvikle en stresspolitik på jeres arbejdsplads. Du finder guiden gennem dette link.

Hvad kan du som leder gøre? 

Støtte og opbakning fra ledelsen er en vigtig faktor i forebyggelse af stress. ETF anbefaler, at du som leder:

 • Inviterer AMR og TR til et samarbejde om at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen
 • Er løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer, behov og forventninger
 • Tilpasser opgaver og ressourcer i dialog med de involverede medarbejdere.
 • Kommunikerer klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål.
 • Taler om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen.
 • Er opmærksom på din egen trivsel, da stress kan "smitte" nedad. Læs mere her

For inspiration og værktøjer til, hvordan du kan forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen, kan du læse guiden fra BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) Velfærd og Innovation.  

Hvad kan I gøre i personalegruppen?

Som kolleger kan I bidrage til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen ved at: 

 • Holde en god omgangstone – også i pressede situationer
 • Holde øje med hinanden – og reagere, hvis en kollega ikke trives eller virker stresset
 • Planlægge arbejdet godt og orientere hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet
 • Afklare med jeres nærmeste leder, hvis I er i tvivl om roller, ansvar og prioritering

For inspiration til godt kollegaskab har BFA Velfærd og Offentlig administration lavet denne side og dette værktøj om omgangstone og kollegialitet

Hvad kan du som medarbejder gøre for at forebygge stress, eller hvis du oplever stress? 

Du skal først og fremmest passe på dig selv. Det kan du gøre ved at være: 

 • Opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer
 • Afstemme forventningerne til opgaverne med din leder og dine kolleger, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende
 • Lytte til dine kolleger, familie og venner, hvis de bekymrer sig for, om du er stresset 
 • Opmærksom på og reagere på stresssymptomer, særligt hvis de viser sig over længere tid. Fysiske symptomer på stress kan fx være hjertebanken eller søvnproblemer, og psykiske symptomer kan fx være hukommelsesbesvær eller utålmodighed. Tal med din læge, hvis du oplever disse eller andre symptomer på stress.  

BFA Velfærd og Offentlig Administration har lavet denne side til, hvordan du selv kan forebygge og håndtere din egen stress

Samtale med en stressvejleder 

Er du medlem af DSA, kan du booke en telefonisk samtale med en stressvejleder. 

 
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Brug for hjælp?

Kontakt ETFs Arbejdsmiljøkonsulent

Skriv mail til arbejdsmiljøkonsulenten
Niels Bundgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling