Overenskomstprojekter giver gratis støtte og rådgivning til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Læs om projekterne her.

Kommunale arbejdspladser

Indsatsen på det kommunale område har fået navnet SPARK: Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling.

 

Formål

SPARK medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljø.
SPARK-konsulenternes arbejde tager afsæt i udførelsen af kerneopgaven på arbejdspladsen.

Et SPARK forløb bliver planlagt sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter.

Målgruppe

Den primære målgruppe er lokale MED-udvalg og/eller TRIOen – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.
For at kunne søge støtte fra SPARK, skal ledere og medarbejderrepræsentanterne være enige om, at de ønsker at søge støtte.

Et SPARK forløb kan også planlægges for flere MED-udvalg og TRIO'er i samme kommune eller på tværs af flere kommuner deltager på én gang. 
Du kan læse om et tværgående forløb i en kommune her.

Udvikling af SPARK

Ved OK21 blev det aftalt at udvikle SPARK bl.a. med flere tværgående forløb samt netværksforløb med udgangspunkt i temaer fra bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og i hvordan målgruppen kan arbejde med relevante elementer i aftalen om trivsel og sundhed.

Med de nye initiativer vil der blive endnu større fokus på at sprede SPARK’s erfaringer, viden og værktøjer.

Du kan læse mere om SPARKS tilbud her.

SPARKS yder støtte indefor seks temaer:

 • Forandringer og omstillinger
 • Samarbejde
 • Vold og trusler
 • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
 • Chikane
 • Alenearbejde

Læs mere om temaerne på SPARKs hjemmeside.


Vær opmærksom på, at arbejdspladsen skal søge i enighed dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter skal være enige om at søge SPARK om støtte. 

Hvis I ønsker at benytte jer af SPARKs støtte, skal I ansøge via ansøgningsskemaet på SPARKs hjemmeside.

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK. Når I beder om et støtteforløb hos SPARK, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i SPARKs evaluering.

Regionale arbejdspladser

De regionale arbejdspladser har tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.
 

Formålet er, at tilbyde arbejdspladser handlingsorienteret ekspertrådgivning og inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til kerneopgaven

Målgruppen aftales mellem arbejdsplads og udbyder af ekspertrådgivningen. 

Ekspertrådgivningen kan ”skræddersys” til den enkelte arbejdsplads, fx en institution eller afdeling, men man kan også gå flere sammen og søge om et fælles forløb eventuelt på et mere strategisk niveau.

For at kunne søge om ekspertrådgivning, skal ledere og medarbejderrepræsentanterne være enige om, at de ønsker at søge bistand.
Forløbet på den enkelte arbejdsplads bliver planlagt af udbyderen i samspil med leder og medarbejderrepræsentanter.

Fire temaer

Tilbuddet om ekspertrådgivning og inspiration bliver givet indenfor fire temaer:
 • Organisatoriske forandringer
 • Faglige forandringer
 • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning
 • Vold og trusler

Tre udbydere af ekspertrådgivning og inspiration

Overenskomstparterne har valgt tre meget forskellige udbydere:

 • NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • RUC, Center for Arbejdslivsforskning og Center for Sundhedsfremmeforskning på Roskilde Universitets Center
 • NIRAS-Joblife, Arbejdsmiljørådgiver

Dan dig et hurtigt billede af tilbuddet i folderen her.

Læs uddybende om de fire temaer og om de tre udbydere her.


Vær opmærksom på, at arbejdspladsen skal søge i enighed dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter skal være enige om at søge ekspertrådgivning og inspiration . 

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med ekspertrådgivning og inspiration. Når I indgår en aftale om et forløb, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i evaluering af tilbuddet.

Ledere og medarbejderrepræsentanter fra de enkelte arbejdspladser kan henvende sig direkte til en udbyder, hvis de ønsker at søge ekspertrådgivning og inspiration.

Læs om de tre udbydere og deres kontaktoplysninger her.
 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Brug for hjælp?

Kontakt ETFs Arbejdsmiljøkonsulent

Skriv mail til arbejdsmiljøkonsulenten
Niels Bundgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling