Det kan påvirke hele arbejdspladsen, hvis en person bliver mobbet. Her kan du læse, hvordan du håndterer mobning på arbejdspladsen, og hvad din arbejdsplads kan gøre for at forebygge mobning. 

"Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Sådan lyder Arbejdstilsynets definition af mobning. 

Mobning kan ramme alle arbejdspladser og faggrupper, er mest udbredt mellem kolleger, men kan også forekomme mellem leder og medarbejdere.

Mobning rammer ikke alene den mobbede. Vidnerne til mobning kan også opleve følger af mobningen: At man føler sig magtesløs og forsvarsløs, og arbejdspladsen kan blive påvirket ved, at der fx kan opstå mere sygefravær og mindre effektivitet.

Hvorfor sker mobning?

Der er noget galt med det psykiske arbejdsmiljø, hvis mobning på arbejdspladsen forekommer: Uklar arbejdsorganisering, fraværende ledelse og destruktive magtkampe er nogle af årsagerne til mobning på en arbejdsplads.

Mobning trives på arbejdspladser, hvor der ikke tages fat om emnet. Det kan fx være, at der ikke er klare procedurer for at håndtere mobning, at ledelsen ikke afdækker og spørger til medarbejdernes oplevelser eller ikke reagerer på medarbejderens henvendelser. Det kan også være, fordi den mobbede ikke søger hjælp ved lederen eller de tillidsvalgte.
Hvis arbejdspladsen har en kultur, der gør det muligt at tale åbent om konflikter og mobning, er det nemmere at få øje på og stoppe mobning. Ligesom der sjældnere er mobning på arbejdspladser, der 

Læs mere om årsager til mobning og få mere viden på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Hvis du selv bliver mobbet, bør du:

 • Fortælle det til din leder 
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Skrive ned, hvad du oplever som mobning
 • Tale med familie og venner om det, du oplever
 • Bruge virksomhedens tilbud om krisehjælp 
 • Søge hjælp hos en psykolog eller læge

Hvis du ikke bliver taget alvorligt af kolleger eller ledelse med dine oplevelser, skal du være opmærksom på faresignaler hos dig selv. Det kan være: 

 • Søvnløse nætter
 • Hovedpine 
 • Manglende lyst til at gå på arbejde.

Du skal på dette stadie overveje, om du vil tage kampen op, eller om du vil finde andet arbejde. 

Hvis du er vidne til mobning, bør du: 

 • Sige fra over for mobning
 • Lytte til den kollega, der føler sig mobbet
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tale med din nærmeste leder
 • Være med i aktiviteter, der fremmer trivsel

Hvis du er leder, TR eller AMiR, har du øget forpligtigelse til at reagere og handle.

Kontakt AT ved mobning

Arbejdstilsynet har en hotline om mobning og seksuel chikane, som er åben fra mandag til torsdag kl. 8 til 15 og fredag kl. 8 til 14. Den kan både ofre for mobning og vidner til mobning ringe på, og du er anonym, når du henvender dig.

 • Kontakt: 70 22 12 80

Forebyg mobning

Den gode leder melder ud, at vedkommende ikke accepterer mobning. Udmeldingen skal følges op med dialog om, hvad man på arbejdspladsen opfatter som mobning, og hvad den enkelte skal gøre, hvis denne bliver udsat for mobning eller er vidne til mobning på arbejdspladsen. 

På arbejdspladsen bør der løbende være dialog om mobningens ”udseende”, konsekvens og forebyggelse. Det er vigtigt, at der er bred opbakning til at tale om mobning – også før den opstår. 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Brug for hjælp?

Kontakt ETFs Arbejdsmiljøkonsulent

Skriv mail til arbejdsmiljøkonsulenten
Niels Bundgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling