En APV skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Læs mere om krav og formål på denne side. 

APV


En APV skal sikre, at arbejdspladsen arbejder systematisk og løbende med at forebygge og løse udfordringer i arbejdsmiljøet. Formålet understreger, at APV-arbejdet er en løbende proces, hvor det således ikke er nok at udarbejde et dokument en gang hvert tredje år, selv om et sådant stadig skal udarbejdes og ajourføres løbende.

APV er en lovpligtig opgave for alle arbejdspladser i Danmark med mindst en ansat, uanset antallet af timer. 


De væsentligste krav til en APV er, at den skal:

  • Være skriftlig
  • Dække både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Være tilgængelig for alle ansatte og ledere på arbejdspladsen
  • Være tilgængelig for Arbejdstilsynet
  • Revideres hvis der sker ændringer i arbejdet, som fx ved indførsel af ny teknologi eller lignende.
  • Revideres mindst hvert tredje år.

Processen for en APV skal indeholde følgende fire elementer:

  1. En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  2. Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  3. En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  4. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Det er arbejdsgiver, som skal sikre, at APV’en gennemføres. Arbejdsgiveren skal samtidig sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte på tilsvarende måde deltager. 

Læs mere om kravene til en APV på Arbejdstilsynets (AT) hjemmeside her: Krav til arbejdspladsvurderingen (APV) - Arbejdstilsynet (at.dk)

Du kan også dykke ned i bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejdes kapitel 2: Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde - Arbejdstilsynet, samt tilhørende vejledning: Systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse - Arbejdstilsynet, der ligger til grund for krav og proces for APV.

Der findes flere hjemmesider, som kan understøtte jeres APV-arbejde.

Arbejdstilsynet har oprettet en hjemmeside, hvor du bl.a. finder tilsynets eget APV-værktøj, samt en virtuel guide til, hvordan I kommer godt i mål med APV-arbejdet. Den finder du her: Arbejdspladsvurdering (APV) - Arbejdstilsynet (at.dk)

Arbejdsmiljøweb har tilsvarende en hjemmeside med værktøjer, anbefalinger m.m. Der kan du også finde regelsæt og anbefalinger for APV i forbindelse med gravide, hjemmearbejde og arbejde i private hjem. Den finder du her: APV - Arbejdspladsvurdering, fysisk, psykisk, arbejdsmiljø (godtarbejdsmiljo.dk)


Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Brug for hjælp?

Kontakt ETFs Arbejdsmiljøkonsulent

Skriv mail til arbejdsmiljøkonsulenten
Niels Bundgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling