Er der tikket en mail eller et telefonopkald ind om en ansættelse i et nyt job, har du krav på et ansættelsesbrev eller i daglig tale en ansættelseskontrakt. Her kan læse om reglerne for et ansættelsesbrev. 

Bliver du tilbudt et nyt job, sker det formentlig ved en telefonopringning fra arbejdsgiveren. Bed om at få det bekræftet skriftligt, så du har dokumentation for, at du er tilbudt jobbet. Herefter skal enten din tillidsrepræsentant, ETF eller du selv forhandle og aftale din løn. Se faktaboksen herom. Det er vigtigt, at du ikke opsiger dit eventuelle nuværende job, før din løn er forhandlet.

Hvem skal forhandle din løn? 

Er du tilbudt ansættelse et sted, der har overenskomst med ETF, er det tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen eller ETF, der skal forhandle din løn. Bliver du tilbudt ansættelse i en privat virksomhed, der ikke har overenskomst med ETF, vil ETF ikke have forhandlingsretten, men er gerne behjælpelige med at forhandle lønnen og vilkårene på plads. Du kan også altid få råd og sparring i ETF. 

Sørg for at gemme en kopi af stillingsannoncen eller en eventuel funktionsbeskrivelse, da det kan få betydning for en kommende lønforhandling.

Alle, der ansættes i en stilling på mindst 3 timer om ugen i gennemsnit, og hvor ansættelsen forventes at vare mindst en hel kalendermåned, skal have et ansættelsesbrev.

Du skal modtage dit ansættelsesbrev, når du tiltræder stillingen og senest 7 dage efter, du og arbejdsgiveren har indgået en ansættelsesaftale, skal du modtage størstedelen af nedenstående oplysninger.

Bliver du offentligt ansat, er der krav til indholdet i dit ansættelsesbrev, og din arbejdsgiver har også pligt til at fremsende dig ansættelsesbrevet. 

Bliver du privat ansat, er det ansættelsesbevisloven, der er gældende.

Hvad skal der stå i et ansættelsesbrev?

Både ved offentlige og private ansættelser gælder det, at dit ansættelsesbrev som minimum skal indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. 
Det er: 

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af løn-       modtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænsede ansættelser
 6. Brugervirksomhedens identitet ved vikaransættelse
 7. Varigheden af og vilkårene for evt. prøvetid
 8. Medarbejderens rettigheder ved betalt ferie eller andet fravær
 9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 10. Medarbejderens løn inkl. tillæg og udbetalingsterminer
 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor.
 12. Oplysninger om garanterede arbejdstimer, varsling m.v., når medarbejderens arbejdsmønster er helt overvejende uforudsigeligt
 13. Eventuel ret til uddannelse
 14. Kollektive overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet
 15. Identitet på sociale sikringsinstitutioner, som arbejdsgiveren betaler til

Læs dit ansættelsesbrev grundigt igennem, inden du underskriver det.  Er der noget, du ikke forstår eller er i tvivl om, så kontakt din tillidsrepræsentant eller ETF.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager et ansættelsesbrev?

Har du ikke fået dit ansættelsesbrev/eller ovenstående oplysninger indenfor 7 dage efter, du er tiltrådt, skal du rykke din arbejdsgiver. Gerne per mail og om nødvendigt et par gange, så du efterfølgende kan dokumentere, at du har rykket for ansættelsesbrevet.

Udebliver ansættelsesbrevet trods rykkere, så kontakt din tillidsrepræsentant eller ETF.

Opstår der tvivl eller uenighed om ansættelsesforholdets vilkår, og har du ikke modtaget et ansættelsesbrev, hvor vilkårene er beskrevet, kan din arbejdsgiver i visse tilfælde skulle udbetale en mindre godtgørelse. I så fald skal du kontakte ETF.

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig
 
Skriv til ETF
Arbejdstid

Løn i nyt job