Her får du 5 gode argumenter til, hvorfor du bør deltage i ERGO24.

1. Du får solid faglig ergoterapeutisk viden

Du får blandt andet ny faglig forskningsbaseret viden i et nationalt og internationalt perspektiv. Viden som ikke kan indsamles på én gang andre steder i landet.

2. Viden er inspiration til egen praksis

Du vil kunne udvikle din praksis og egen faghorisont ved at deltage i Ergo24. Konferencen har faglige oplæg, posterpræsentationer, parallelsessioner inden for mange forskellige ergoterapeutiske specialer og arbejdsområder.

3. Du bliver en del af et større fagprofessionelt fællesskab, hvor faglighed binder os sammen

Ved at deltage bliver du en del af noget større, hvor din profession er i højsædet og styrker dit professionelle arbejdsliv.

4. ERGO24 er den eneste fagkonference for danske ergoterapeuter

Konferencen er det eneste af sin slags i Danmark og holdes kun hvert 3. år

5. Netværksforum – mød gamle studiekammerater og kolleger og find nye arbejdsrelationer

Du vil kunne udvide dit professionelle- og personlige netværk ved at deltage i konferencen og du kan møde Etf, de faglige selskaber samt et antal stande, som du også kan netværke med. Her kan du også høre om, hvad et eventuelt medlemskab af et fagligt selskab eller klub kan bibringe dit videre professionelle arbejdsliv.


ERGO24 - ”En del af løsningen”