Hjem > 2 fagligt stærke ergoterapeuter søges til Botilbud Møllehaven

2 fagligt stærke ergoterapeuter søges til Botilbud Møllehaven

Er du specialist inden for hjerneskade og neuropædagogik eller drømmer du om at blive det? Og er du klar til at bringe din faglighed i spil i et tværprofessionelt samarbejde med kollegaer, pårørende og i samarbejdet med borgerne?

Hvis du kan svare ja til dette, så håber vi på og glæder os til at få din ansøgning.

 

2 faste stillinger på 32 t. pr. uge, hvor arbejdsrullet er fordelt på primært dagvagter og med 3 aftenvagter samt tjeneste hver 4. weekend. Stillingerne ønskes besat fra den 1.juni 2021.

Om os:

Botilbud Møllehaven er et døgntilbud til voksne borgere (+18 år) med moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, i en sådan grad at den fysiske og/eller psykiske funktionsevne er betydeligt nedsat, herunder borgere med immobilitet og multiple funktionsnedsættelser.

Vi er en personalegruppe på ca. 25 faste medarbejdere samt tilkaldevikarer fordelt på faggrupperne social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og omsorgsmedarbejdere. Vi har stort fokus på stærke monofaglige faggrupper, da vi ser det som en forudsætning for at kunne lykkes med det tværfaglige samarbejde. Vi arbejder rehabiliterende og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker til det gode hverdagsliv. Vi yder støtte til at udvikle og vedligeholde kognitive, sociale, fysiske, psykiske og emotionelle færdigheder med afsæt i den neuropædagogiske tilgang.

Botilbud Møllehaven flytter i helt nye lokaler den 1. oktober 2021, hvor der har været fuldt fokus på ovenstående målgruppe ved bl.a. indtænkning af lyd- og lysfølsomme borgere samt muligheden for rehabilitering af borgerne i det nye træningscenter og sanseintegrationsrum, som de nye lokaler rummer. Lokalerne rummer derudover 10 lejligheder, 2 midlertidige rehabiliteringslejligheder samt et aktivitetstilbud med tilhørende cafémiljø.

Vi tilbyder:

 • Medindflydelse og ansvar i opgavefordelingen samt på de faglige fokusområder.
 • Engagerede kollegaer i teams, hvor fællesskab og medansvar er nøgleordene.
 • Vi arbejder i en værdibaseret organisation med udgangspunkt i ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed.
 • Vores målsætning er at se og inddrage beboernes ressourcer. Vi arbejder rehabiliterende med kerneopgaven for øje og et ønske om at inddrage pårørende.
 • Den tidlige indsats med henblik på forebyggelse er i fokus i vores daglige arbejde. I Nordfyns Kommune arbejder vi med afsæt i principperne sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.
 • Målet med den tværfaglige indsats er, at man som beboer fortsat kan leve det liv, man ønsker.
 • En arbejdsplads i rivende udvikling og med borgeren i centrum.
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling blandt andet gennem efteruddannelse og kontinuerlig supervision.

Vi forventer:

 

 • Som ergoterapeut på Botilbud Møllehaven skal du kunne arbejde helhedsorienteret og vægte faglighed højt.
 • Erfaring med målgruppen og/eller lyst til at arbejde med denne specifikke målgruppe af borgere.
 • Det er en fordel, hvis man har erfaring indenfor FOTT og sansestimulation, men der kan også ydes et kompetenceløft, hvis der er behov for dette.
 • Have øje for helhedsbehandling og fokus rettet mod hverdagslivet. Således skal du arbejde på kropsfunktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
 • Vi forventer, at du kan tilrettelægge hverdagen sideløbende med, at du kan koordinere, rådgive, vejlede og undervise på et højt fagligt niveau. Vi vægter relationsdannelse højt og du skal kunne se værdien i dette.
 • Have evne til selvstændig formidling i den daglige dokumentation, i målsætningsarbejdet, i statusbeskrivelser og på møder.
 • Da vi vægter de menneskelige egenskaber meget højt, er imødekommenhed, fleksibilitet, tolerance og positiv tilgang til arbejdet nøgleord. Vi forventer en teamplayer og en faglig rollemodel.
 • Vi forventer, at du har hjertet med, bruger din sunde fornuft og er professionel i opgaveløsningen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Teamleder Kristian Juul Kjærgaard  21746677 eller sundhedsfaglig koordinator Jeanett Mathiasen  21760464.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27. april 2021.