Hjem > Vikar for ergoterapeut til ALS-team søges

Vikar for ergoterapeut til ALS-team søges

Brænder du for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på et højt fagligt niveau? RehabiliteringsCenter for Muskelsvind varetager den højt specialiserede rehabilitering af mennesker med neuromuskulære sygdomme i tæt samarbejde mellem kommuner og hospitalerne. Vi søger en barselsvikar i vores vestlige ALS team. Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til og med med 31. januar 2019 med mulighed for forlængelse og efterfølgende fastansættelse.

ALS-teamet

 • rådgiver og vejleder overvejende personer med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), deres pårørende og fagfolk på tværs af faggrænser og sektorer
 • arbejder tværfagligt i teams, der sammensættes ad hoc, bestående af neurolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver og psykolog
 • arbejder ofte i familiens hjem/lokale miljø og i tæt samarbejde med fagfolk inden for social- og sundhedssektoren
 • formidler viden på familiekurser, temadage, fagkurser og konferencer

Vi søger en ergoterapeut, der har

 • bred erfaring i vurdering og beskrivelse af helbredstilstand, funktionsevne, behov for hjælpemidler og boligændringer
 • stærk faglighed, vedholdenhed og fleksibilitet
 • evne og vilje til at indgå i tæt samarbejde med mange forskellige brugere og faggrupper
 • erfaring med det kommunale system og særligt inden for sagsbehandling af bil, bolig og hjælpemidler
 • vilje til at lære om ALS men ikke nødvendigvis erfaring hermed
 • interesse for udviklingsarbejde

Fakta om stillingen

 • arbejdsområde Jylland og Fyn med udgangspunkt fra Aarhus
 • mulighed for at køre ud fra hjemmet
 • arbejdstid 37 timer pr. uge
 • fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • aften- og weekendarbejde vil forekomme
 • tiltrædelse 1. januar 2018
 • løn efter kvalifikationer

Ansøgning

 • samtaler afvikles 24. november 2017 i Aarhus
 • Ansøgning sendes til direktør og cheflæge Heidi Aagaard, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C. eller  heaa@rcfm.dk

Yderligere information

 • dels om RehabiliteringsCentret og dels om ALS findes på www.rcfm.dk

  evt. spørgsmål kan rettes til direktør og cheflæge Heidi Aagaard på 2265 2400 eller ALS-konsulent Heidi With på 2265 2436.