Hjem > Undersøgelse af den alment svækkede medicinske patient på akut sygehus

Undersøgelse af den alment svækkede medicinske patient på akut sygehus

Medicinske patienter indlagt på akut sygehus har behov for en ergoterapeutisk behandling for ikke at miste funktionsniveau i forhold til fx påklædning, personlig hygiejne under indlæggelse, hvorfor der er behov for en ergoterapeutisk undersøgelse.

Formål

At vurdere patientens funktionsevne, sammen med patienten, med henblik på at planlægge målrettet ergoterapeutisk intervention.

Fremgangsmåde

 • Forberedelse: Indhentning af overordnede oplysninger om patienten
 • Interview: Belysning af patientens egen opfattelse af tidligere og nuværende funktionsevne
 • Observation: Observation af patientens evne til at udføre meningsfulde og velkendte aktiviteter, gradueret i forhold til funktionsevne. (fx. evne til at forflytte sig i seng, spise og synke, klare af- og påklædning, personlig hygiejne eller huslige gøremål)
 • Dokumentation: Beskrivelse af de indsamlede oplysninger, observationen samt konklusion

Målgruppe

Alment svækkede medicinske patienter


Hyppighed

 • Ved første kontakt med patienten. Eventuelt fordelt på 2 kontakter indeholdende forberedelse og interview ved første kontakt og observation ved anden kontakt
 • Dokumentation efter hver kontakt

Ressourcer

 • Forberedelse: ca. 15 min.
 • Interview: 15-30 min.
 • Observation: 15-45 min.
 • Dokumentation: ca. 30 min.

Referencer

 • Occupational Therapy Intervention Proces Model (OTIPM) af Anne G. Fisher. Årstal
 • Sundhedsstyrelsen ICF, International Klassifikation af Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. 2005
 • Basisbog i ergoterapi - aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Madsen A et al. 2007

 • Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse, Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. 2011
Sidst opdateret
07.11.2013

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Opdater Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, kan du generere et nyt billede ved at trykke på ikonet til venstre for billedet. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.