Hjem > Udslusningsgrupper på psykiatriske hospitaler - vejen til god udslusning

Udslusningsgrupper på psykiatriske hospitaler - vejen til god udslusning

I en kvalitativ undersøgelse er fem ergoterapeuter i udslusningsgrupper fra fire hospitaler blevet spurgt om deres overvejelser omkring udskrivelse af psykiatriske patienter.

Bachelorprojekt: Udslusningsgrupper på psykiatriske hospitaler - hvilke overvejelser har
ergoterapeuter omkring udskrivelse?

 

Sidst opdateret
13.11.2014