Hjem > Sammenhængen mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed - En kvalitativ undersøgelse af ældre tyrkiske kvinder.

Sammenhængen mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed - En kvalitativ undersøgelse af ældre tyrkiske kvinder.

Gruppen af ældre med en anden etnisk baggrund end dansk vil i fremtiden vokse og komme til at udgøre en stor del af den samlede ældrebefolkning.

Dette projekts formål er at få en større viden om denne gruppe, for at vi som ergoterapeuter kan blive bedre rustede til mødet med ældre med en anden etnisk baggrund. Projektet er afgrænset til at omhandle ældre tyrkiske kvinder. Problemformulering: Hvilken sammenhæng er der mellem ældre tyrkiske kvinders oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og deres oplevede sundhed. Der er i projektet anvendt en kvalitativ metode til indsamling og bearbejdning af data materiale ud fra en hermeneutisk tilgang. Der er gennemført fem semistrukturerede interviews med tyrkiske kvinder over 50 år. Med udgangspunkt i Model of Human Occupation og An Occupational Perspectiv of Health, sættes et teoretisk perspektiv på kvindernes udsagn. Vi har uddraget dele af teorierne, som har fokus på kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og sundhed. I analysen anvendes kategorisering, meningskondensering og teoretisk tolkning. Ud fra vores resultater kan vi konkludere, at der er en tendens til en sammenhæng mellem oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og oplevet sundhed hos to af kvinderne. Resultaterne viser derfor, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem ældre tyrkiske kvinders oplevet kontrol over meningsfulde aktivitetsvalg og deres oplevede sundhed.

Sidst opdateret
13.11.2014