Hjem > Repræsentanter Region Midt-Nord

Repræsentanter Region Midt-Nord

Region Midt-Nord har 27 pladser i Etf's repræsentantskab. Ved generalforsamlingen 2017 blev følgende valgt for perioden 2017-2019:

Repræsentanter

 • Anne Mette Knudsen
 • Anne Elisabeth Mårtensson
 • Anne-Britt M.N. Roesen
 • Anne-Marie Møldrup Nielsen
 • Anne-Marie Lind Kristensen
 • Anne-Mette Niebur
 • Anne-Mette Thomsen
 • Anni Bodil Schøtt
 • Charlotte B. Kjeldsen
 • Dorte Løgsted Paulsen
 • Ea Damgaard
 • Emil Malthe Laugesen
 • Gitte Pagter Hougaard
 • Helle Bak Christensen
 • Karen Ulrich Bertelsen
 • Kristian Obenholt
 • Lone Lassen
 • Lorenz Jabcke
 • Maj Britt Middelhede Olsen
 • Marianne Volke Roesen
 • Mette Carstensen
 • Mette Pia Damsgaard Christiansen
 • Michele Chabert
 • Stine Lindsten
 • Tanja Dalgaard
 • Thomas Rank Nielsen

Suppleanter