Hjem > Parallelsessioner på Ergo 18

Parallelsessioner på Ergo 18

Her kan du få et overblik over de parallelsessioner, der vil være på Ergo 18

Tirsdag den 6. november kl. 13.15 – 14.15
 

1. Dysfagi – set med kliniske øjne

Parallelsessionen er opdelt i tre praksisområder:

- Opsporing
- Udredning – klinisk
- Udredning – instrumentelt

Arrangeret i samarbejde med EFS Dysfagi som også står for undervisningen

2. Evidence-based practice / Evidensbaseret praksis (parallelsession på engelsk)

I dag nyder evidensbaseret praksis universel anerkendelse. Det er en imidlertid en udfordring for klinikere at kombinere den forskningsgenerede viden med klinisk ekspertise og patienternes forventninger og præferencer. I denne workshop præsenteres og diskuteres nogle af de udfordringer, der er forbundet med at implementere evidensbaseret praksis.

v/ Maurits van Tuler, professor in evidence based physiotherapy and Occupational Therapy, Aarhus University Hospital / Aarhus University, and Vrije Universiteit Amsterdam & Lisa Gregersen Østergaard, OT, MHSc, PhD, assistant professor, Aarhus University Hospital and Aarhus University

3. Kompetencebeskrivelser på hjælpemiddelområdet

De nye kompetenceprofiler vil blive præsenteret, og der bliver lagt op til en drøftelse af, hvordan vi – med udgangspunkt i kompetenceprofilerne - kan styrke ergoterapifagets position og medlemmernes faglige identitet på hjælpemiddelområdet.

v/ Aase Brandt, ergoterapeut, seniorforsker i Socialstyrelsen og lektor ved SDU og Didde Neuchs Christensen, ergoterapeut, Leder af Specialrådgivning, Hjælpemiddelcentret i Københavns Kommune 

4. Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Vi ved, at et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er med til at styrke kvaliteten i arbejdet. Det er altså også til gavn for borgerne, når ergoterapeuter har gode og sunde arbejdsvilkår. På sessionen præsenteres oplæg om kvalitet og trivsel kan følges ad i hverdagen.

Sessionen er under planlægning

5. Beskæftigelse: Når mennesker med psykiske funktionsnedsættelser skal i job eller uddannelse

Mange borgere der står udenfor arbejdsmarkedet har en psykisk lidelse. Men der bliver alt for sjældent taget hånd om dem i beskæftigelsesindsatsen. På sessionen præsenteres to bud på, hvad der skal til.

v/ Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi og Birthe Bruun Olsen, specialergoterapeut, Morfeus i Risskov

6. Demens og ergoterapi – hvor langt er vi?

En national handlingsplan for demens kalder naturligvis på ergoterapi. På sessionen ser vi på hvordan det går med nogle af de mange indsatser på demensområdet, som ergoterapeuter er involveret i.

Oplæg blandt andet v/ ergoterapeuterne Christina Hjelm Jakobsen og Helle Espersen fra Herning kommune

Flere oplæg er under planlægning

Arrangeret i samarbejde med EFS Geriatri og Gerontologi

7. Nyeste viden om ergoterapi på håndområdet

Aktivitetsbaseret træning, sense of coherence og den ressourceorienterede salutogenetiske perspektiv indenfor håndterapi. v/ Alice Ørts Ergoterapeut, Cand scient san, Ph.d., Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Desuden oplæg om AMPS til håndpatienter.

v/ Helene Nørgaard, klinisk underviser, ergoterapeut, Lisa Bay Johansen, ergoterapeut og Thea Ransby, kanditatstuderende ergoterapeut. Regionshospitalet i Silkeborg

Arrangeret i samarbejde med FS for Håndterapi 

8. Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi

På Grindsted neurorehabilitering har ergoterapeuter været med i udviklingen i det der kan vise sig at være ergoterapi i fremtiden med blandt andet brug af virtuelreality og softboard i rehabiliteringen.

I denne parallelsession lægges der op til, at deltagerne efter det faglige oplæg selv får mulighed for at afprøve teknologien. Deltagerantallet er derfor begrænset til 25.

v/ Hans Christian Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut, Neurorehabiliteringen Grindsted 

Onsdag den 7. november kl. 10.35 – 11.35
 

1. Digital mental sundhed – hvad er det?

Andelen af danskerne med psykiske problemer er stigende. Det presser den regionale og kommunale psykiatri-indsats. En af vejene til at kunne afhjælpe presset er ved at tage ny teknologi i brug. På sessionen kan du høre erfaringerne fra Region Syddanmark – og drøfte hvilke muligheder og dilemmaer der er ved udbredelsen af ny teknologi på psykiatriområdet.

v/ Marie Paldam Folker, leder af Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark og Helle Nystrøm Svendsen, ergoterapeut, Psykiatrisk Afdeling Odense.

Arrangeret i samarbejde med EFS Psykiatri

2. Udvikling og evaluering af komplekse ergoterapeutiske interventioner (målrettet forskere og udviklingsterapeuter)

Der er de seneste år kommet øget fokus på metoder til at udvikle, pilotteste og evaluere komplekse interventioner inden for ergoterapi og rehabilitering. I denne workshop præsenteres og diskuteres konkrete metoder til at udvikle og evaluere komplekse ergoterapeutiske interventioner.

v/ Lisa Gregersen Østergaard, ergoterapeut, ph.d., klinisk specialist og adjunkt ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

3.  Inklusion i folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen har været øverst på dagsordenen i en årrække - men hvordan står det egentlig til? På sessionen tager vi en temperaturmåling, og får forskerens og praktikerens bud på, hvad der er brug for.

Sessionen er under planlægning

Arrangeret i samarbejde med EFS Børn og Unge

4. Smerteområdet

Smerter er koblet til mange diagnoser og tilstande. Kan ergoterapi være med til at forbedre hverdagen og mennesker med smerter? På sessionen præsenteres 3 oplæg med perspektiver ift.

v/ Jeanette Reffstrup Christensen, ergoterapeut ph.d. Adjunkt Syddansk universitet og Svetlana Solgaard Nielsen, ergoterapeut, cand.san ergo. Slagelse Sygehus.

Endnu et oplæg er under planlægning

5. Fællessprog III

Fælles Sprog III videreudvikles i øjeblikket på træningsområdet. Hvad er status på udvikling og implementering, og hvilken betydning kan Fælles Sprog III få for ergoterapeuter i kommunerne? To oplæg ved hhv. Rikke Bøgeskov Mortensen, konsulent KL og ergoterapeuter fra Rudersdal Kommune

6. Perspektiver på aktivitetsbegrebet

Med udgangspunkt i egen og international forskning vil tre danske forskere i ergoterapi og aktivitetsvidenskab præsentere forskellige perspektiver på aktivitetsbegrebet. Parallelsessionen består af tre oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål. v/ Jesper Larsen Mærsk, lektor og ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen University College Absalon, Hanne Peoples, ph.d. og ansat ved afdeling for Anvendt Sundhedsforskning på University College Lillebælt & Jacob Østergaard Madsen, lektor og ph.d ved Ergoterapeutuddannelsen University College Nordjylland.

7. Workshop om funktionsevnevurderinger

Ergoterapeuter er rigtig gode til at observerer og vurderer borgerens funktionsevner. Men der er ikke en fælles model for at udarbejde funktionsvurderinger på beskæftigelsesområdet. Derfor laver mange ergoterapeuter deres egne skabeloner.

På workshoppen skal dine gode praksiserfaringer i spil, og vi skal drøfte, om der er muliger for, at vi kan ensrette praksis. 

Sessionen er under planlægning

8. Præsentation af kompetencebeskrivelser på neurorehabiliteringsområdet 

Neurorehabilitering er traditionelt et stort arbejdsområde for ergoterapeuter, men området er ikke tidligere beskrevet i forholdet mellem ergoterapifaglige kompetencer og indsatser. Kompetencebeskrivelserne vil blive præsenteret og drøftet i sessionen.

v/ Jim Jensen, Hammel Neurocenter, udviklingsergoterapeut & projektleder på udarbejdelse af kompetencebeskrivelserne

Arrangeret i samarbejde med EFS Neurorehabilitering

Download den fulde oversigt over parallelsessioner her 

 download det foreløbige program for fagkonferencen her