Hjem > OK18

OK18

Overenskomstforhandlingerne på alle tre områder (staten, kommunerne og regioner) er alle brudt sammen. Der er varslet konflikt på statens område, og den 5. marts varsles der også konflikt på det kommunale og regionale område. Nu fortsætter forhandlingerne i forligsinstitutionen, hvis der ikke bliver indgået forlig der, bliver konflikten en realitet. Følg udviklingen og få svar på dine spørgsmål her på siden.

Guides

Sider

Seneste nyheder

18. april 2018
Etf har modtaget denne støtteerklæring fra Norsk Ergoterapeutforbund.
18. april 2018
Forligsmanden har valgt at udskyde konflikten i op til to uger.
29. marts 2018
Strejken, som Etf og de andre offentlige fagforeninger har varslet, er udskudt fra 4. april til 22. april. Forligsmand Mette Christensen har truffet beslutningen om udskydelsen, da hun ser fremdrift i forhandlingerne og stadig mener, at det er muligt at nå en forhandlet aftale. Næste møde i Forligsinstitutionen er lørdag den 31. marts.

Dokumenter

Læs uddybende løn, arbejdsliv, arbejdstid, fag- og kompetenceudvikling m.m i forlængelse af SHK's debatoplæg.
Pensionskassen for ergoterapeuter blev stiftet i 1950’erne og indtil forhandlingerne i 2002 havde ergoterapeuter og fysioterapeuter på det kommunale og det regionale område en såkaldt 5+10%-ordning.
Når man sammenligner ergoterapeuters overenskomstaftalte løn til kommuner og regioner, er det vigtigt at være opmærksom på forskelle i det antal år erfaring, der forudsættes for lønstigninger, pensionssats og evt. størrelsen på den særlige feriegodtgørelse.
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg er i gang med forberedelsen af OK18, men vi har brug for dit input til forhandlingerne i forhold til, hvad det er vigtigt at få ændret eller forbedret.