Hjem > Ergoterapi og politik > Debatindlæg

Debatindlæg

Etf's politikere deltager løbende i den offentlige debat gennem f.eks. kronikker og læserbreve. Se oversigt over indlæggene her.
Debatindlæg
Foto: Colourbox

2018

Altinget: Ergoterapeuter: Er der reelt frit valg af genoptræning?

Hvis regeringens nye frit valgs-forslag til genoptræning skal fungere, skal der være valgmuligheder, uanset hvor man bor i landet, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget den 19. februar 2018. Læs indlægget

Sjællandske Medier: Den sidste tid i eget hjem

Alle mennesker skal have mulighed for at leve den sidste tid hjemme i deres vante, trygge omgivelser med fotos af familien og livets gang på væggene. Hvor lyde og lugte er velkendte. Hvor du kender vejen til toilettet og hvor du trods sygdom magter små dagligdags gøremål – netop fordi du er hjemme, hvor rutiner og vaner hjælper dig.

Et indlæg af Tina Nør Langager er bragt i Sjællandkse Medier den 17. januar 2018.

Læs indlægget her (PDF)

Jyllands-Posten: Hjælpemidler til handicappede er ikke tilstrækkeligt tilpasset den enkelte – og står ubrugte hen

Hjælpemidler til handicappede er ikke tilstrækkeligt tilpasset den enkelte – og står ubrugte hen. Brugerne har en oplevelse af, at kommunerne primært er fokuseret på at spare penge.

Af Tina Nør Langager og Susanne Olsen, Landsformand for Dansk Handicapforbund.

Bragt i Jyllands-Posten den 2. januar 2018. Læs indlægget

2017

Altinget: Mennesker med handicap har brug for sundhedsfaglige matchmakere

Hvis flere mennesker med fysiske udfordringer skal ind på arbejdsmarkedet, må vi fremover tænke i helheder. Her kan en sundhedsfaglig matchmaker være løsningen.

Af Tina Nør Langager og Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Bragt på Altinget den 30. november 2017. Læs indlægget

Jyllands-Posten: Genoptræningsgaranti kræver fokus på kvalitet

Patienterne skal have sikkerhed for, at man får den rigtige genoptræning, uanset om det er et privat eller kommunalt tilbud.

Af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Bjarne Hastrup, Adm. Direktør i Ældre Sagen, Camilla Hersom, formand for Danske Patiente, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter. 

Bragt i Jyllands-Posten den 28. november 2017. Læs indlægget

Debat: Manglende faglighed er skyld i ældres underernæring

Hver femte ældre er underernæret på grund af manglende tandpleje og ernæringskompetencer. Løsningen er tværfaglige ernæringsteams, mener foreningsformænd.

Af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og Elisabeth Gregersen, formand for Danske Tandplejere.

Bragt på Altinget Sundhed og Altinget Social den 24. november 2017. Læs indlægget

Jyllands-Posten: Ledernes tillid er vigtig

Når borgerne henvender sig til det offentlige, har de en berettiget forventning om at få en god service og en god kvalitet i den serviceydelse, som de modtager.

Tina Nør Langager har dette debtaindlæg i Jyllands-Posten sammen med 35 andre formænd i Forhandlingsfællesskabet. Bragt den 5. november. Læs indlægget

Kristeligt Dagblad: Magt til borgerne giver mindre ulighed i sundhed

Mange aktører i det danske sundhedsvæsen har i årevis forsøgt sig med indsatser, der skal mindske uligheden i sundhed. Men de velmenende hensigter hjælper sjældent borgerne - ofte af en meget simpel årsag, at indsatserne ikke bliver udviklet tæt nok sammen med borgerne i hverdagen.

Af Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket, Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, og Sigurd Lauridsen, seniorkonsulent hos COWI. Bragt den 13. oktober. Læs indlægget (PDF)

Altinget: Drømmen om arbejde skal være en realistisk mulighed

Alt for mange mennesker oplever, at sygdom er en barriere for enten at indtræde eller forblive på arbejdsmarkedet. Men specialiserede fagfolk som for eksempel ergoterapeuter kan medvirke til at ændre den tendens, mener formand Tina Nør Langager.

Debatindlægget blev bragt på Altinget 12.09. Læs debatindlægget på Altinget.

Socialt Lederforum: Vi skal flytte fokus fra pleje til aktivitet

I mange år har pleje været pejlemærket i arbejdet med mennesker med handicap og psykiatriske problemer. På det seneste er aktivitet og mål kommet i fokus i arbejdet. Det er godt både for den enkelte borger og samfundet, mener forfatterne.

Læs debatindlæg bragt i Socialt Lederforum 3-2017. Skrevet af formand Tina Nør Langager samt Anni Schøtt, centerleder i Struer Kommune og Gitte Grill Hansen, leder i fagsekretariatet Ældre- og Handicap i Skanderborg Kommune.

Jyllands-Posten: Vil vi skære eller styrke velfærdssamfundet?

A-holdet kan betale for de private tilbud og får den optimale service, mens B-holdet må nøjes med den skrabede, offentlige løsning. På den lange bane er konsekvenserne mere alvorlige, skriver kronikøren på vegne af 35 andre organisationsformænd.

Tina Nør Langager er medunderskriver på kronik sammen med 35 andre formænd i Forhandlingsfællesskabet bragt i Jyllands-Posten 1. juni.

Altinget: Demensalliancen: Bedre behandling kræver styrket uddannelse

Regeringens pulje, der skal øge kompetencerne hos plejepersonale, der arbejder med demens, er et meget positivt tiltag, men vi skal sikre os, at pengene ikke bliver spildt på små kommunale eller regionale projekter.

Indlægget var medunderskrevet af formand Tina Nør Langager sammen med Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Karen Stæhr, sektorformand i FOA og Torsten Fels, direktør i Pensam som del af Demensalliancen.

Altinget: Sundhedseksperter: Hjælpemidler er en investering

Adgang til hjælpemidler er ikke et forbrugsgode. Det er en nødvendighed, som skal tilpasses den enkelte.

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer Morten Rasmussen, direktør for Dansk Rehab Gruppe og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt på Altinget.dk 19. april

Altinget: Arbejdslivet må ikke gøre ondt

Det er beklageligt, at regeringen vil tømme Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for 400 millioner kroner. Sæt i stedet strøm til fonden, og få investeret i et bedre arbejdsmiljø, skriver Tina Nør Langager og Ulla Sørensen fra 3F.

Af Tina Nør Langager, Formand for Ergoterapeutforeningen, og Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk chef i fagforbundet 3F

Bragt på Altinget.dk 24. februar. Læs indlægget.

Jyllands-Posten: Psykiatriske patienter får ikke den rette hjælp

Situationen i psykiatrien svarer billedligt talt til et hus med masser af huller i taget. Der bliver lappet lidt hist og her, men der investeres ikke nok til, at taget kan udskiftes.

Af Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Knud Kristensen, landsformand for SIND og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt som kronik i Jyllands-Posten 9. februar. Læs kronikken.

Avisen Kommunen: Øget fokus på ernæring

Af Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt i Avisen Kommunen 6. februar 2017. Læs indlægget.

2016

Jyllands-Posten: Glædelig jul - også på plejehjemmene

Af Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt i Jyllands-Posten 24. december. Læs indlægget.

Altinget: Den enkelte borger er vigtigere end begreber

Velfærdsteknologiske hjælpemidler bør bevilges ud fra individuelle vurderinger af borgerens funktionsevne, frem for at lade bevillingen afhænge af, hvilken betegnelse man bruger om den givne teknologi, skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt 15. november på Altinget.dk. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Mestring af livet med KOL

Patienter med kroniske sygdomme efterlyser mere hjælp til selvhjælp og vil gerne tage ansvar. Det skal vi give dem på inddragende vis med helhedsløsninger og mestring af hverdagens aktiviteter med sygdom, skriver Ergoterapeuternes Tina Nør Langager.

Bragt på Altinget.dk 20. juni 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Sæt mennesket i centrum

Hverdagsrehabilitering, genoptræning og fokus på aktivitet skal prioriteres i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Systemet skal være til for patienten - ikke omvendt, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 20. maj 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeuter: Serviceloven skal servicere borgeren ikke systemet

En revision af serviceloven skal bringe servicen så tæt på borgeren som muligt. Det skriver Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 15. april 2016. Læs indlægget.

Altinget: Ergoterapeutforeningen: Vi skal sikre hverdagen

Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv. Udfordringerne er imidlertid til at få øje på, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Bragt på Altinget.dk 20. januar. Læs indlægget.

Regionale indlæg

De tre regioner i Ergoterapeutforeningen tager også aktivt del i den offentlige debat med indlæg, høringssvar m.m. i deres områder. Find dem på deres regionale sider:

Sidst opdateret
19.02.2018