Hjem > Leder > Kurser og arrangementer for ledere

Kurser og arrangementer for ledere

Vi tilbyder kurser og arrangementer for både nye og erfarne ledere. Kurserne spænder fra introduktion til ledelse til lederudvikling og konferencer og temadage. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor.

Kurser 2017

Førlederforløb - er ledelse mig?

Førlederforløb - er ledelse mig?

Kurset er et afklaringsforløb, der strækker sig over ca. 9 mdr. Forløbet er for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.

Måske du i dit nuværende job fungerer som tovholder, koordinator, projektmedarbejder, klinisk underviser eller lign. hvor du bedriver uformel ledelse, som kan være et skridt i retning af en egentligt lederjob.

En tidligere deltager udtaler flg. om sit udbytte af forløbet: "Ved at deltage i før-leder-forløbet fik jeg en viden om mig selv og jobbet som leder, der gjorde, at jeg blev mere afklaret omkring, hvad jeg er motiveret af i ledelse. Jeg har i dag et job som leder og har ikke et sekund fortrudt."

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter, der er interesseret i ledelse, og som kunne tænke sig at blive leder i fremtiden. Kurset er sekundært rettet mod ergoterapeuter, der er ansat i deres første job som leder eller koordinator, og som ønsker at blive mere afklaret i deres rolle.

Indhold
Indsatsen søger overordnet, at give dig en forståelse og indsigt i lederrollen med det formål at afklare om du i fremtiden skal arbejde i et lederjob.

Forløbet består af tre dele, hvor den første del er individuel karriererådgivning, og anden og trejde del er to dialogbaserede workshops, der finder sted et centralt sted i landet. 

Karriererådgivning: Du får før afholdelsen af den første workshop tilbudt at tage en adfærdsanalyse, kaldet Thomas International PPA, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil,. dvs. motivation og drive i arbejdslivet, hvilke roller og opgaver trives du bedst med, hvilken kultur arbejder du bedst under mv. Testtilbagemelding består af ca. 1 times personlig karriererådgivning med fokus på dit resultat af PPA´en. Tilbagemeldingssamtalerne afholdes ca. 2 uger før første workshop. Samtalerne finder sted i Århus, Odense og København og aftales individuelt.

Workshops: Her kommer vi ind på de aktuelle krav til ledere og hvilket perspektivskifte det medfører at blive leder. På de to workshopps arbejder vi bla. med lederen som rollemodel, overgangen fra medarbejder til leder og mulighed for netværksdannelse. På begge workshops får vi besøg af ledere, der fortæller om deres vej til lederjobbet, hvad deres dag typisk består af og hvad der motiverer dem i ledelse ?

Læs mere om PPA

Tid & sted

13. juni 2017 og 11. januar 2018, begge dage fra kl 9- ca. 17.

Lumbyvej 11, mødecenter Fabrikken

5000 Odense C

Tilmelding & pris

Kurset er gratis for medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Der gives ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og transport.

Tilmeldingsfrist den 1. april 2017

Beskrivelse
Formålet med førlederforløbet er, at fremme interessen for ledelse og fremme rekruttering af flere ergoterapeuter til lederstillinger.

Mål med forløbet er konkret at:

  • Skabe dialog om, hvad ledelse er
  • Skabe indsigt i forskellige aspekter af ledelsesfunktionen
  • Skabe afklaring om egne ledelsestalenter, kompetencer og karrieremuligheder
  • Give støtte til kortlægning og vurdering af personlige lederegenskaber
  • Give mulighed for netværk med andre, der har interesse for ledelse

 

Fælles kurser og arrangementer for ledere, TR og AMIR

Også i 2017 udbyder vi en række fælles arrangementer for ledere, TR og AMIR.

På en hver arbejdsplads er omdrejningspunktet for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø et tæt samarbejde og dialog, der foregår mellem ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har derfor også i 2017 tilbud om at deltage på en række fælles arrangementer for ledere, TR og AMIR.

OBS: Man kun kan tilmelde sig selv via "mit Etf", da det knyttes op på medlemsnummer.

Du kan her læse mere og tilmelde dig: http://www.etf.dk/kurser-tr-amir-og-leder

Kurser fra andre udbydere

Der er mange aktører på kursusmarkedet indenfor ledelse og lederudvikling. En hurtig søgning på internettet giver et billede af forskelligheden i indhold, varighed og pris.

FTF

Hovedorganisationen FTF afholder en række lederkurser med bl.a. fokus på personalejura og kommunikation. Se kursusprogram

Lederweb.dk

Væksthus for ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

Væksthusets hjemmeside lederweb.dk er en stor vidensbank med publikationer, artikler og nyhedsbreve om ledelse. Lederweb har en oversigt, hvor udbydere kan annoncere kurser, uddannelser og arrangementer der udbydes inden for ledelsesområdet.

CfL

Center for Ledelses kompetenceudvikling dækker et stor spektrum. CfL udbyder kurser og programmer målrettet ledere og HR indenfor personlig udvikling, rekrutterings- og ledelsesredskaber samt HR-jura.

Se program

COK

Center for offentlig kompetenceudvikling, COK udbyder en lang række kurser og uddannelse rettet mod den offentlige sektor. 

Du kan læse mere her

Lederarrangementer 2017

Lederkonference 2017

Lederkonference 2017

Temaet for årets lederkonference er disruption og agil ledelse. Vi hører igen og igen om begrebet disruption og om, hvor store omvæltninger det vil medføre for os alle sammen. Vi stiller skarpt på, hvad disruption er for en størrelse, om det vedrører den offentlige sektor, hvordan øget digitalisering påvirker os som mennesker og på, hvordan du kan tilpasse din ledelse og din organisation til disse ændrede vilkår.

På konferencen kan du høre oplæg fra bl.a ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Tune Hein, adfærspsykolog Anders Colding-Jørgensen, deltage i workshops og netværke med de andre deltagere. Som afslutning kan du høre forsker, ph.d Lotte Bøgh Andersen fortælle om arbejdet i ledelseskommissionen, hvor hun er udpeget som medlem.

Tidspunkt: den 14. og 15. november 2017

Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Du kan læse mere samt tilmelde dig her: http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/lederkonference-14-15-november-2017/932

Konference for arbejdsmiljøgrupper

Konferencen bliver afholdt hvert andet år i ulige år og bliver arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i fællesskab.
Målgruppen er ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper.

På konferencen for arbejdsmiljøgrupper vil du møde eksterne oplægsholdere med stor viden inden for arbejdsmiljøområdet, og du har mulighed for at drøfte aktuelle arbejdsmiljøtemaer med ledelsesrepræsentanter og AMiR fra hele landet.Konferencen bliver annonceret via mails overfor AMiR og ledere.

Har du spørgsmål eller ideer til konferencen er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent, Britt Thorning Lind.
btl@etf.dk
53 36 49 32

 

 

 

Sidst opdateret
26.10.2017