Hjem > Fagligt spor: Inklusion i folkeskolen

Fagligt spor: Inklusion i folkeskolen

Børneergoterapi med fokus på inklusion i folkeskolen er et af seks faglige spor undersøgt i markedsanalysen. Her kan du se debatten om det faglige område.

Et af de vigtigste mål i markedsanalysen var at få engageret medlemmerne så meget som muligt. Her kan du se, hvad der er blevet debatteret i forbindelse med dette faglige område. 

Ergoterapeuter inden for dette jobområde har fået følgende diksussionsspørgsmål til inspiration:

  • Tror du, at der i fremtiden kan ansættes flere ergoterapeuter, der arbejder med inklusion i folkeskolen?
  • Hvilke jobfunktioner, tror du, har et særligt potentiale? Hvad er arbejdsopgaverne?
  • Hvad er ergoterapeuters mest oversete evne i forhold til at arbejde med inklusion i folkeskolen?
  • Hvor godt kender arbejdsgiverne inden for området til ergoterapeuters faglighed? Er det godt nok?

Filmen her er en ergoterapeuts svar på nogle af disse spørgsmål.

Sidst opdateret
02.03.2015

Kommentarer

Jeg håber og tror på at børneergoterapeuter har en fremtid i folkeskolen. Især i forhold til at observere og samarbejde med lærere og pædagoger omkring børn med særlige udfordringer.
Ergoterapeuter har særlig udfordsætninger for at "spotte" og vejlede omkring elevers sansemæssige vanskeligheder og hvordan der kan kompenseres for disse i klasselokalet og frikvarterene. Vi har en særlig forudsætning i forhold til at tilpasse aktiviteter, så de tilgodeser elevens særlige sensoriske behov.
Aktivitetsanalyse kan i høj grad bruges til at forstå hvor og hvad i undervisningen der hindrer at eleven kan indgå på lige fod med sine klassekammerater. Jeg tror deværre at det visse steder er overset, at indsatsen i forhold til elevens sansemotoriske udvikling har stor betydning for deres indlæring. Denne viden kan vi bidrage! Det gør vi allerede i høj grad på landets special skoler.

Børn med særlige behov, har brug for voksne med særlige uddannelser. Jeg har stor respekt for vores lærere og pædagoere, men jeg ved at vi ergoterapeuter kan noget andet. Efter at have arbejdet i en fritidsklub for unge med handicaps, blev jeg klar over, at det vi kan, i høj grad kan bidrage til at vores børn og unge kan blive bedre rustede til deres hverdagsliv. Vi kan analyses og graduere opgaver, omgivelser, støtte/udfordring, identitet m.m. Vi har et holistisk syn, som gør, at vi har hele kroppen og sindet i fokus når vi ser på et menneske.
Jeg ser i høj grad at der er brug for os terapeuter i folkeskolerne. Og ikke kun som konsulenter. Vi skal være en del af personalegruppen. Vi skal være med til lærermøder, være have timer i SFO'erne, være med i undervisningen - både timerne hvor man sidder ved et bord i et klasselokale, og timerne hvor man er ude at se på ting eller bevæger sin krop.
Lærerne har brug for os som tætte sparringspartnere - for at målet med inklusion i folkeskolen kan nås.

- Hvordan kan sundhedsprofessionelle indgå i arbejdet med inklusion på grundskoleområdet?

- Hvordan arbejdes med koblingen: inklusion + grundskoleområdet + sundhedsområdet?

- Hvilke opgaver har/kan sundhedsprofessionelle have i forhold til at arbejdet med inklusion i folkeskolen lykkes?

- Evt. Hvilke kompetencer kan peges på som centrale for dette arbejde?

Helt overordnet skal vi komme med et bud på spørgsmålet:

”Hvordan klædes de studerende (indenfor sundområderne) på i forhold til at have viden, værktøjer og evnen til at inddrage analytiske overvejelser i en inkluderende indsats?”

Så din kommentar op her men send den også gerne direkte til mig på aamm@etf.dk, så du er sikker på at jeg "fanger den".

At jeg bliver interviewet udfra ovenstående spørgsmål mandag den 11.august af en forsker fra UCSJ.
Hilsen Åse Munk Mortensen
Ergoterapeutforeningens regionsformand i Region Øst.

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.