Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > Ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering

Ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering

Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du viderebringe, dele, få inspiration og erfaringer om hverdagsrehabilitering.

Seneste nyheder

10. juli 2017
Etf's hovedbestyrelse besluttede i februar 2017 at anvende 1 mio. kr. fra Praksispuljen på en øget forskningsindsats på ADL-området. Der blev samtidig besluttet et kommissorium for, hvorledes Etf’s medlemmer kan ansøge om midler med henblik på at få så høj kvalitet som muligt i projekterne. Du kan læse mere om kriterierne her.
29. maj 2017
Ergoterapeutforeningen afholdt tirsdag et netværksmøde for ergoterapeuter i hverdagsrehabiliteringen under overskriften: Samspil, snitflader og smerter hos borgere i hverdagsrehabiliteringen. 86 ergoterapeuter var mødt frem til oplæg og debat.
25. april 2017
Du har nu mulighed for at deltage i netværksmøde om hverdagsrehabilitering og få sat nye perspektiver på dine opgaver og få faglig inspiration til arbejdet med borgerne.

Dokumenter

Når daglige gøremål bliver sværere at klare på grund af for eksempel skader, kan ergoterapi være løsningen.