Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi

EFS Geriatri og Gerontologi

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi arbejder for at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering indenfor geriatri.

Seneste nyheder

4. november 2016
Efs Geriatri og Gerontologi, Efs Dysfagi og Efs Lungerehabilitering er gået sammen om et arrangement, der løber af stablen i dag under overskriften Ældre – Dysfagi og Respiration.
3. juni 2016
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har nu forhandlet en politisk aftale på plads med partierne bag finansloven for 2016. Aftalen indeholder en prioritering af de 1,2 mia. kr., der er afsat til implementering af en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng i forløb for ældre patienter på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommunens sundhedspersonale.
21. marts 2016
Sundhedsstyrelsen ønsker forslag til emner, der med fordel kan behandles i en national klinisk retningslinje for den ældre patientgruppe. Ergoterapeutforeningen er inviteret til at komme med forslag.

Kurser og arrangementer

26. april 2017
Generalforsamling og inspirerende temamøde