Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi

EFS Geriatri og Gerontologi

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi arbejder for at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering indenfor geriatri.

Seneste nyheder

26. januar 2016
Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde, der skal komme med forslag til, hvordan det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan udbygges. Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet. Der er særligt fokus på den ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme, samt patienter med psykiske lidelser.
12. januar 2016
Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL har offentliggjort. Etf mener, at den afgørende årsag til den høje tilfredshed skal findes i hverdagsrehabiliteringsindsatsen.
20. oktober 2015
Videncenter for Rehabilitering og Palliation modtager 1.8 millioner fra VELUX FONDEN til forskning i, hvordan vi sammen med brugerne udvikler og tilbyder rehabilitering til ældre mennesker med demens. Det er forsker Jette Thuesen, der står bag projektet, der skal udvikle en model for, hvordan ældre mennesker med demens får tilbudt og modtager rehabilitering – og samtidig skabe viden om, hvordan ældre mennesker med demens kan inddrages i udviklingen af samfundets institutioner.

Kurser og arrangementer

9. februar 2016
Der indledes med to timers oplæg og dialog om rehabilitering og ældre.
16. marts 2016
Bliv opdateret på aktuelle nationale initiativer på demensområdet. Hvordan kan...
9. - 10. maj 2016
Et holdbart arbejdsliv