Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi

EFS Geriatri og Gerontologi

Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi arbejder for at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering indenfor geriatri.

Seneste nyheder

3. juni 2016
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har nu forhandlet en politisk aftale på plads med partierne bag finansloven for 2016. Aftalen indeholder en prioritering af de 1,2 mia. kr., der er afsat til implementering af en ny handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen skal medvirke til at skabe bedre sammenhæng i forløb for ældre patienter på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommunens sundhedspersonale.
21. marts 2016
Sundhedsstyrelsen ønsker forslag til emner, der med fordel kan behandles i en national klinisk retningslinje for den ældre patientgruppe. Ergoterapeutforeningen er inviteret til at komme med forslag.
14. marts 2016
Myterne om demente skal udfordres: Livskaliteten skal forbedres for demente borgere. Personalet skal have kompetenceløft. Og der skal være afsmitning på økonomien. Det er mål i Aalborg kommune, hvor ergoterapeut Lise Nevstrup er konsulent i sekretariatet i Træning og Aktivitet i Ældre- og Handicapforvaltningen. Her arbejder hun og et team med at skabe udvikling af plejepersonale og øge demente beboeres livskvalitet.

Kurser og arrangementer

4. november 2016
Fokus på måltidet og den rehabiliterende tilgang.