Ergoterapeuten

Filtrer
nye veje

Klogere på disruption

På Etf’s lederkonference for nylig stod der bl.a. disruption på programmet – og det gav afdelingsergoterapeut Gitte Lund Jansen et nyt syn på de mange forandringer i sundhedsvæsenet.
ny viden

12 anbefalinger på hjerneskade-området

Sundhedsstyrelsen er på baggrund af et servicetjek netop kommet med 12 anbefalinger til hjerneskadeområdet. Anbefalingerne er et positivt skridt i den rigtige retning, men der mangler svar på, hvordan Sundhedsstyrelsen sikrer sig, at kommuner og regioner følger op, mener ergoterapeut Jim Jensen, der har fulgt servicetjekket tæt.
Sundhedsstyrelsen har indledt et servicetjek af hjerneskadeområdet, fordi der er flere udfordringer i at sikre borgere med erhvervet hjerneskade den rigtige rehabilitering. En af dem, der pludselig fik brug for højt specialiseret behandling er landmand Carsten Ridorf, der blev lammet af en blodprop i hjernen. Efter halvandet års tværfaglig genoptræning er han nu så småt tilbage i traktoren.