Ergoterapeuten

Filtrer
Sundhedsstyrelsen har indledt et servicetjek af hjerneskadeområdet, fordi der er flere udfordringer i at sikre borgere med erhvervet hjerneskade den rigtige rehabilitering. En af dem, der pludselig fik brug for højt specialiseret behandling er landmand Carsten Ridorf, der blev lammet af en blodprop i hjernen. Efter halvandet års tværfaglig genoptræning er han nu så småt tilbage i traktoren.
Ergoterapeuter og personer med autisme har en fælles interesse: Detaljer. For ergoterapeuter er det rutine at skille daglige aktiviteter i atomer og dén kompetence passer godt ind i den virkelighed, som personer med autisme lever i. I Region Midtjyllands Specialområde Autisme har ergoterapeuterne blandt andre arbejdet med Kia Blaaberg, så hun nu – trods en autismediagnose – er klar til at komme videre.
Sansestimulering er et vigtigt redskab for ergoterapeuter. På H. C. Andersen Børnehospital bruger de det til at hjælpe børn, der ikke vil spise. Og på plejehjem, psykiatriske afdelinger og bostæder landet over popper nye sanserum op, fordi de kan løfte livskvaliteten, løse problemer og frigive ressourcer.
fokus

Indbyrdes omsorg er den bedste forebyggelse

Arbejdsmiljøleder: - Sørgeligt nok må vi leve med, at risikoen for at blive ramt af stress vokser