17. jun 2014 KL 14:42

OK15: Løn er ikke det vigtigste

OK15-konference for TR: Karen Boldreel Madsen, TR, giver bud på sine forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger.
Skribent: 
Luise Bæhrenz Hjort
Foto: 
Heidi Lundsgaard

Tirsdag den 17. juni var tillidsrepræsentanter fra hele Sundhedskartellet, SHK, samlet i Fredericia for at diskutere OK15 ud fra de tre temaer, SHK arbejder ud fra: Arbejdsliv og arbejdsmiljø. Løn og løndannelse. Faget og kompetenceudvikling.

Hvad forventer du dig af OK15?
Karen Boldreel Madsen: - Jeg har et håb om, at fokus ikke udelukkende vil blive lagt på løn, da der mange steder er få midler at gøre godt med. Det vil være skønt, hvis vi kan fokusere på vigtigheden af kompetenceudvikling for at opretholde et højt fagligt niveau i vores behandling af patienterne, siger Karen Boldreel Madsen.

Hun har også et håb om at undgå forringelser for eksempel i forhold til arbejdstilrettelæggelse og frokostpause.

-  Og sker der forringelser, så mener jeg, at der skal kompenseres fra arbejdsgivernes side.

Arbejdsliv og arbejdsmiljø

Skal vi fortsat arbejde for balance mellem den enkelte ergoterapeuts livsfaser og arbejdsliv?
- Ja, absolut. Det er vigtigt i forhold til fastholdelse af medarbejderne. Med al sandsynlighed skal vi jo arbejde til vi er +67 år. Mange ergoterapeuter oplever allerede nu et øget arbejdspres som følge af strengere krav om fleksibilitet og effektivitet. Det er også vigtigt at tage hensyn til, hvor i livet medarbejderne er i forhold til deres ansættelsesforhold og behov for fleksibilitet i ansættelsen, siger Karen Boldreel Madsen.

Skal Etf arbejde for, at der aflønnes for øget fleksibilitet i stedet for, at der betales tillæg. For eksempel for timer først på aftenen?
- Hvis der er klare retningslinjer for, hvad ”øget fleksibilitet” indebærer, og at det også indebærer, at man arbejder aften/weekend, så er det værd at arbejde for. At arbejde med skiftende arbejdstider burde belønnes – også selvom arbejdstiden alle dage er lagt mellem 06.00 og 18.00.

Løn og løndannelse

Skal Etf fastholde generelle lønstigninger til alle som primært lønkrav?
- Ikke umiddelbart – ikke som primært lønkrav. Selvfølgelig er lønstigning rart, men der er mange steder, hvor besparelser er en nødvendighed. En lønstigning vil derfor blive taget ud af det samlede budget. Det kan vel i værste fald koste stillinger.  Som forholdene er nu, foretrækker jeg, at kolleger deler arbejdet frem for håndører. Jeg vil hellere prioritere kompetenceudvikling.

Skal vi arbejde for, at nye lokale lønmidler til ergoterapeuter f.eks. udløses af resultater?
- Lokale lønmidler giver ikke meget, og der bliver brugt mange ressourcer på det. Måske vil det være bedre med forhåndsaftaler.

Faget og kompetenceudvikling

Hvad mener du, kan give bedre rammer for ergoterapeuters kompetenceudvikling i ressource- knappe tider?
- Interne kurser, tid til fordybelse i faglige artikler mm., nemmere adgang til videreuddannelse. God ide med den nuværende ordning med jobrotationsvikarer – fortsæt gerne med det!

Skal Etf flytte OK-fokus fra udvikling af ydelser til finansiering af ergoterapeutiske kompetencer?
- Ydelsesudvikling for nogen kan jo gavne andre i forhold til kompetenceudvikling. Udvikling af ydelser kan måske bare være mere offensivt i forhold til at promovere faget, hvor kompetencerne umiddelbart er mest til intern gavn – til glæde for de mennesker der bliver behandlet, siger Karen Boldreeel Madsen.

- Jeg tænker, at man med fordel kan udnytte mange af de nye ergo-kompetencer fra master og ph.d. på for eksempel lederposter, udviklingsterapeut-stillinger, specialeansvarlige-stillinger og mere faglig udvikling.

Vil ergoterapeuter i fremtiden selv betale en del af efter- og videreuddannelse?
- Det er svært at svare på, om de vil, men jeg tænker, at det fremover kan blive nødvendigt, hvis vi vil opretholde et højt fagligt niveau og proaktivt leve op til vores autorisation.

Medindflydelse og medbestemmelse

Skal Etf stille krav om løbende faglig opkvalificering af tillidsvalgte ergoterapeuter?
- Ja! Det er vigtigt, at vi er opdaterede, så vi bedst muligt kan hjælpe kolleger, understreger Karen Boldreel Madsen. 

Kommentarer

Vi skal kæmpe for at bevare og udbygge vores rettigheder, men må tage nedenstående tanker med i overvejelserne.
Vi skal i forhold overenskomstforhandlingerne vurdere, hvad som er en kamp værd.
Skal vi kæmpe på et område, hvor der tegner sig et politisk flertal for et eventuelt indgreb i en bestemt retning?
Ønsker vi andre og bedre vilkår end øvrige faggrupper. Ønsker vi at øge sandsynligheden for fravalg i rekrutteringsfasen ved at være mindre fleksibel end øvrige faggrupper?
På områder hvor vi som forbund står fast på vore krav i forhandlingerne, må vi efterfølgende være villige til at betale en eventuel pris.
Arbejdsmarkedet er i rivende udvikling, hvor faggruppeglidning, opgaveglidning, lønpres, budgetreduktioner præger dagsordenen.
Som ved alle tidligere overenskomster står vi overfor store udfordringer. Jeg oplever, at arbejdsgiver presser legitimiteten af den danske aftalemodel.
Jeg vil godt opfordre til, at fagbevægelsen presser arbejdsgiver til offentlig at tilkendegive deres tilslutning til modellen frem for at stille spørgsmålstegn.

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.