Hjem > Ergoterapeut til Træning og Aktivitet

Ergoterapeut til Træning og Aktivitet

Brænder du for at inddrage borgeren i hverdagsaktivitet og fysisk aktivitet, og vil du bidrage til det tværfaglige samarbejde inden for gerontologien, så har du mod på at være med til at skabe den gode forandring på Halsnæs Kommunes plejecentre.

Vi søger 1 ergoterapeut til at implementere det gode hverdagsliv på kommunens plejecentre - herunder kommunens afdeling med De Midlertidige døgnpladser, demensafdeling og akutpladser - til varetagelse af opgaver, der tager afsæt i kommunens værdighedspolitik i 2017.

Stillingerne hører organisatorisk under Træning og Aktivitet, hvor du organiseres i ergoterapien med fagkollegaer og leder. Der er 2 ergoterapeuter, som er tilknyttet opgaven på plejecentrene. Du skal som ergoterapeut, med udgangspunkt i den enkelte borger, medvirke til at rette fokus på:  

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Ergoterapeuterne skal kunne indgå som vejleder på de udvalgte opgaver for at kunne dække behovet på Halsnæs Kommunes plejecentre som er placeret 5 steder.

Arbejdet forudsætter et tæt samarbejde med pårørende og ansatte omkring borger. Dele af arbejdsprocessen kan for eksempel bestå af en identifikation af borgers behov for derefter at vejlede borger og ansatte i en løbene opfølgning på behov samt afslutningsvis evaluering på mål.

Der er en fordel hvis du har stærke tværfaglige- og relationskompetencer.

Du har varieret erfaring gerne indenfor ældreområdet og stærke kompetencer i din basis ergoterapi. Det forventes at opgaven har hovedfokus på aktivitet og deltagelse hos den enkelte borger.

Du værdsætter samvær med ældre og du har faglige ambitioner om at arbejde sammen med ældre borgere.

Du er god til at gå fra idé til handling.

Du ansættes som selvtilrettelæggende, og du koordinerer og iværksætter selv indsatser i samarbejde med Træning og Aktivitet samt ledelse og ansatte på plejecentrene. I mindre omfang vil det være nødvendigt med indsatser omkring borger om aftenen på hverdage. 

Du skal være på flere forskellige plejecentre indenfor et større geografisk område.

Du bliver en del af Træning og Aktivitet, hvor der løftes mange forskellige opgaver i fysioterapien, ergoterapien og aktivitetstilbuddet, og du vil derfor have varieret udbud af faglige kompetencer til løbene sparring i virksomheden. Vi er i alt ca. 50 ansatte herunder periodevis studerende og praktikanter. Vi er en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø, og vi har et lavt sygefravær.

Ansættelse, hvis muligt for ansøger, allerede ultimo 2017.

Løn og ansættelsesvilkår

Sker efter gældende overenskomst.

Kontakt:

Områdeleder for ergoterapien Jette Albrechtsen, tlf. 5167 5418 eller ergoterapeut Helene Robdrup tlf. 4014 8572.

Du kan læse mere om Træning og Aktivitet på www.traeningogaktivitet.halsnaes.dk

Ansøgningsfrist:

22. november 2017.

Send ansøgning