Hjem > Bevilling af hjælpemiddel, forbrugsgode, boligændring eller bil

Bevilling af hjælpemiddel, forbrugsgode, boligændring eller bil

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og biler bevilges til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målet er, at personen kan føre en så selvstændig og normal tilværelse som muligt.

Formål

Vurdering af personens funktionsevnenedsættelse og personens behov og ret til hjælpemiddel, forbrugsgode, boligændring eller bil ifølge lovgivningen.

Fremgangsmåde

Der modtages en ansøgning på et konkret hjælpemiddel og herefter vurderes følgende:

  • Funktionsnedsættelsens grad
  • Varighedskriteriet
  • Væsentlighedskriteriet
  • Nødvendigheden af at indhente yderligere oplysninger som f.eks. fra læge, sygehus m.m.
  • Kravene til et egnet hjælpemiddel
  • Bedst og billigst egnet hjælpemiddel
  • Ydelsen består oftest af et hjemmebesøg, aktivitetsundersøgelse/analyse, betinget afgørelse, evt. indhentning af tilbud på nyindkøb, vejledning, afprøvning, instruktion, tilretning og endelig afgørelse
  • Dokumentation

Målgruppe

Borgere i alle aldre med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hyppighed

Afhænger af type og størrelse af opgaverne.

Ressourcer

Ressourceforbruget er varierende alt efter type og størrelse af opgaverne.

Referencer

  • Lov om social service §§ 112, 113, 114 og 116
Sidst opdateret
06.11.2013

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Opdater Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, kan du generere et nyt billede ved at trykke på ikonet til venstre for billedet. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.