Hjem > Arbejdsmiljø-repræsentant > Arbejdsmiljøarbejdet i praksis

Arbejdsmiljøarbejdet i praksis

Lær at omsætte viden om AMiR-rollen til den praktiske hverdag på din arbejdsplads. Kurset giver de redskaber, der skal til.

Kom videre som AMiR

Kurset foregår som et internat over to dage ved Middelfart. Læs om indhold, forudsætningerne for at deltage og praktisk info herunder.

Hvad handler kurset om?

Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Med kurset ønsker vi også at styrke samarbejdet mellem AMiR og foreningerne.

Kurset er en blanding af korte oplæg og gruppediskussioner i større og mindre grupper ud fra spørgsmål og cases, som afspejler den praksis, du står i som AMiR.

Indhold

 • AMiR's opgaver og arbejdsgrundlag
 • AMiR's rettigheder og vilkår
 • Forventningsafklaring med leder, TR og kolleger
 • Samarbejdet med TR (tillidsrepræsentanten)
 • Samarbejdet med organisationerne (Etf og Danske Fysioterapeuter)
 • Psykisk arbejdsmiljø – AMiR's arbejdsmetoder og handlekanaler
 • Arbejdsmiljøarbejdet i relation til MED/SU

Undervisere

 • Britt Thorning Lind - Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen
 • Sannie Jørgensen - Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Hvem kan deltage?

Kurset retter sig mod AMiR, der har et halvt til to års erfaring som AMiR.

Når du har været valgt som AMiR i 3-4 måneder bliver du inviteret til kurset på den mailadresse, du har oplyst til Etf, da du anmeldte dig som AMiR.

AMiR skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for at kunne deltage i kurset.
Læs om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Kurset er fælles for Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Deltagerantal: Min. 15 max. 24 i alt.

Ved ønske om dispensation for målgruppen kan du rette henvendelse til arbejdsmiljøkonsulent Britt Thorning Lind
bl@etf.dk

Datoer, tilmelding og kursussted

2016

Hold 8: D. 19.-20. april - tilmeldingsfrist tirsdag d. 1. marts 2016. AFLYST.

Hold 9: D. 22.-23. november - Tilmeldingsfrist tirsdag d. 4. oktober 2016.

Svar på tilmelding

Ca. 1 uge efter du har tilmeldt dig, kan du forvente at få svar fra Ergoterapeutforeningen om, hvorvidt du er optaget på kurset.

Er kurset overtegnet, kan du komme på en venteliste.

Hvad er et internatkursus?

Det betyder, at du er på kursusstedet fra kursustart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, incl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Kursussted

HUSET
Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart
Tlf. 7012 3600 

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis for AMiR, der er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Etf dækker udgifter til transport. 
Find retningslinjer om refusion af transport mv. til højre på siden
.

Der gives ingen lønrefusion fra Etf. Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Er der spørgsmål vedr. tjenestefrihed uden løn, kan AMiR kontakte arbejdsmiljøkonsulent Britt Thorning Lind på bl@etf.dk.

Tidligere kursister om kurset

Tidligere kursister har været begejstrede for kurset og har i deres evalueringer givet udtryk for, at de oplever at have fået god ballast til at håndtere AMiR-rollen og til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet.

Eksempler på udtalelser fra tidligere kursister:

 • ”Jeg har fået mere klarhed over AMiR-rollen og mine handlemuligheder”
 • ”Det har været en øjenåbner for, hvor vi er i vores arbejdsmiljøarbejde og i MED-arbejdet – det er et godt fundament”
 • ”Det føles pludselig ikke så svært, at skulle ringe til foreningen, hvis jeg får brug for det”
 • ”Dejligt at drøfte arbejdsmiljø med andre terapeuter”

Case: Skønt at få et AMiR-brush-up

Af Jakob Kehlet, journalist

Malene Ricken fik stort udbytte af Etf-kurset, selvom hun på daværende tidspunkt allerede havde været AMiR i halvandet år på SOPU, Social-, Omsorg- og Pædagogikuddannelsen i Hillerød, og havde været igennem det generelle arbejdsmiljøuddannelsesforløb.

– Det var først og fremmest på grund af nogle rigtig gode undervisere. Og så var det skønt at få et brushup på ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Det var i det hele taget rart at få fokus på arbejdsmiljøet. Det gav energi til at gå hjem og gøre endnu mere ved det, siger Malene Ricken, der i sin dagligdag på uddannelsesinstitutionen ikke er i kontakt med ret mange ergoterapeuter.

Men det fik hun mulighed for på kurset.

– Jeg kan kun anbefale andre at tage af sted og møde andre AMiR fra deres eget fagfelt, og især hvis man er den eneste AMiR på sin arbejdsplads, kan jeg forestille mig, at udbyttet må være meget større, siger Malene Ricken, der har fem AMiR-kolleger på SOPU – men de sidder på hver sin adresse i organisationen.

Malene Ricken deltog i den første udgave af kurset. Uddrag af artikel fra Ergoterapeuten 01/13.

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du henvende dig til Lone Petersen
lp@etf.dk
53 36 49 36

Har du spørgsmål til kursets indhold, kontakt Britt Thorning Lind
bl@etf.dk
53 36 49 32

Sidst opdateret
23.03.2017