Hjem > Aktuelt > Nyheder > Stil op til Næstformandsvalg 2016

Stil op til Næstformandsvalg 2016

8. april 2016
Ergoterapeutforeningen skal have ny næstformand. Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 29. april 2016 kl. 12:00.
Næstformandsvalg
Ergoterapeutforeningen afholder næstformandsvalg 2016.

Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne. Da nyvalg af næstformand sker i utide, vælges pågældende frem til næste ordinære valg. Valgperioden udløber 30. april 2018. Næstformandens suppleant udpeges af Hovedbestyrelsen blandt de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Forventninger og kompetencer for at varetage posten som næstformand i Etf

Foreningens fem professionelle politikere, herunder næstformanden, varetager disse funktioner:

 • Formulering af overordnede politikker
 • Politikformulering på mere specialiserede områder
 • Repræsentere foreningen i diverse forhandlinger, debatter mm.
 • Lobbyisme, allianceopbygning, netværk, repræsentation
 • Dialog med medlemmerne, fingeren på pulsen
 • Dialog med politisk bagland – samlingskraft
 • Politisk styring af administrativt ansatte – daglige ansvar for foreningen
 • Afstemme foreningens aktiviteter og ressourcer

Som næstformand skal du derfor have det politiske håndværk på plads. Du bør også have en grundig indsigt i Ergoterapeutforeningens struktur, historie og kultur.

Du skal kunne håndtere springet fra formuleringen af langsigtede politiske strategier til drøftelser af detaljen i enkeltsager. Du skal håndtere rollen som politiker samtidig med, at du skal påtage dig et dagligt medansvar for foreningens drift og måder at anvende foreningens ressourcer på.

Funktionen som fuldtidspolitiker er kompleks, forudsætter politisk tæft og varetages derfor på fuld tid.

Du modtager som næstformand fuldtidshonorar for hvervet og har kontorfaciliteter til rådighed i sekretariatet i København. Men der er ikke noget krav om, at du skal være bosiddende i København, da Etf’s hovedbestyrelse har besluttet, at det er muligt for næstformanden at varetage posten fra andre placeringer end netop København. 

Som kandidater skal du
 

 • Udfylde en opstillingsblanket
 • Indsamle mindst 10 stillere (En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Det er muligt at være stiller for flere kandidater i forbindelse med Etf's Næstformandsvalg 2016)
 • Udforme et valgoplæg - og indsende det sammen med et foto (gerne farve) til Etf, så det er fremme senest d. 29. april 2016 kl. 12.00.

Uddrag fra vedtægterne om næstformandens rolle

”Næstformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning for en 3-årig periode året efter ordinært valg af landsformand. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2006."

Ønsker du ønsker yderligere information om, hvilke krav og forventninger, der knytter sig til posten som næstformand i Etf, kan du kontakte formand Tina Nør Langager på tnl@etf.dk eller 53 36 49 74 eller et medlem af hovedbestyrelsen. Dialogen sker naturligvis i fortrolighed. Du finder listen over hovedbestyrelsesmedlemmer med kontaktinfo her 

Læs mere på Næstformandsvalg 2016-siden

Læs mere om stillere

 

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Opdater Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Indtast bogstaverne, som du ser i billedet. Hvis du ikke kan læse dem, kan du generere et nyt billede ved at trykke på ikonet til venstre for billedet. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.