Hjem > Aktuelt > Nyheder > OK18: Stil dine krav nu

OK18: Stil dine krav nu

21. august 2017
Det er blevet tid til kravindsamling til OK18. Bidrag med dine behov og ønsker, så vi kan opnå det bedst mulige resultat for ergoterapeuterne i de kommende overenskomstforhandlinger.
OK18

Af Cecilie Bay Nielsen

Nu begynder kravindsamling forud for OK18-forhandlingerne for det kommunale og det regionale område.

Kravindsamlingen er din og dine kollegers mulighed for at sætte fokus på, hvad der er vigtigt i jeres hverdag, når der skal forhandles overenskomst. Uanset om det er arbejdsmiljø, bedre løn eller noget helt tredje, er der brug for jeres krav.

- Når vi sammen skal til at forhandle overenskomst, vil vi gerne sikre os, at vi forhandler om krav, som har betydning for vores medlemmer. Kravindsamlingen er din mulighed for at få indflydelse på, hvad der prioriteres i forhandlingerne, siger formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager.

Stor deltagelse skaber legitimitet

Som medlem af Ergoterapeutforeningen vil du i dag modtage en mail med et spørgeskema, som danner baggrunden for indsamlingen af krav. Og det har betydning, at alle bidrager med deres krav.

- Det er vigtigt, at mange medlemmer giver deres krav til kende. Det skaber legitimitet og stiller os stærkt i forhandlingerne. Samtidig vil det også sikre os, at de krav, som Etf formulerer til Sundhedskartellet, passer så godt som muligt med medlemmernes forventninger, siger Tina Nør Langager.

Tag snakken på arbejdspladsen

Sammen med spørgeskemaet vil du også modtage Sundhedskartellets fælles debatoplæg. Debatoplægget kan fungere som udgangspunktet for debatten med dine kolleger om, hvad der netop er vigtigt for jer.

I debatoplægget er tre fokuspunkter blevet udpeget: løn og pension, arbejdslivet og kompetencer. Det er måske også vigtigt for jer, men det kan også være, at der er andre emner, I ønsker fokus på. Dem vil vi gerne høre.

- Det er et særligt dansk privilegie, at vi som medarbejdere og arbejdsgivere forhandler direkte med hinanden om løn og vilkår og sammen finder løsninger på arbejdsmarkedets udfordringer. Den ret skal vi værne om og støtte op om, og det gør du ved at bidrage. Det betyder, at alle krav er vigtige og legitime. Derfor glæder jeg mig til at høre fra dig og dine kolleger, siger Tina Nør Langager.

Du kan indsende dine krav indtil 8. september.

Du finder mere relevant OK18-information på OK18-siden her

Kommentarer

Det kunne være ønskeligt med angivelse af en mindste forberedelsestid.
Efteruddannelse

Fuld tid - Ja tak på alle arbejdspladser.
Bedre mulighed for uddannelse og orlov. (incl forberedelsestid)
Bedre tillæg for weekender, aften og nat.

Den Kommunale Kompetencefond

Fra 1. januar 2014 kan en lang række kommunale medarbejdere søge op til 25.000 kr. til kompetenceudvikling gennem Den Kommunale Kompetencefond
Den Kommunale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2013 af KL sammen med BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal Metal/Håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund og 3F Fagligt Fælles Forbund.

Formålet er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsind-sats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Som sådan bør den kompetenceudvikling som støttes af Den Kommunale Kompetencefond være i tråd med Nordfyns Kommunes kompetenceudviklingsstrategi ligesom medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for at tale om en eventuel ansøgning.

Fonden støtter fortrinsvis kompetencegivende uddannelser, udbudt af anerkendte uddannelsesinstitutioner.

Midlerne i fonden er afsat som led i overenskomstforhandlingerne, og ansøgninger til fonden forudsætter en underskrift fra den ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede organisation, der er part i fonden.

Som nævnt bevilger fonden op til 25.000 kr. om året til individuel kompetence-udvikling, arbejdsgiver skal medfinansiere min. 20% af udgifterne. I de 25.000 kr. kan indgå kursusafgift, transport, ophold og materialer. For BUPL’s områder kan der desuden søges om dækning af vikarudgifter.

Fonden bevilger ikke midler til obligatorisk kompetenceudvikling, som f.eks. den obligatoriske del af kommunom, hvor kommunen i forvejen er forpligtet til at tilbyde uddannelsen, men bevilger gerne midler til valgfri moduler samt afgangsprojekter.
I kan læse yderligere samt finde vejledninger og ansøgningsskema til individuel og gruppeansøgninger, aftaletekst og FAQ på www.denkommunalekompetencefond.dk

Det har givet bl.a. pædagoger og FOA medarbejder mulighed for at komme på diplom

Er i forbindelse med lokal lønforhandling blevet opfordret til at ETF landsdækkende arbejder på risiko/farlighedstillæg for personer ansat i socialpsykiatrien. Et tillæg lignende det som gives på psykiatriske afdelinger.

Det ville være på sin plads!

det står i øjeblikket sådan til der er en forskel på ca 1000 kr om måneden for lektorbedømte undervisere på ergoterapeutuddannelserne Dem der er bedømt efter den 1.8.2013 får ca 1000 kr mindre i løn om måneden end dem der er bedømt efter den dato. Dette til trods for at de laver det samme og har samme jobbeskrivelser. Det bør der laves om på, så alle lektor bedømte undervisere på ergoterapeutuddannelserne får det samme i løn.

Tilsvarende psykologer i PPR vil det være på sin plads med et fast tillæg om måneden. Psykologer har ca 1500 kr om måneden for at være ansatte i PPR

Større lighed mellem lønningerne (basisløn samt løntrin) for de kommunalt- og regionsansatte.

Man bruger på voksen området - længst muligt i eget hjem
Her kan man bruge på børneområdet - længst muligt i eget distrikt eller længst muligt i "almen skole" eller nærmeste skole. Vi som ergoterapeuter kommer rigtig meget på banen i forhold til det og jeg synes det er vigtigt at I også tænker det ind når I forhandler løn til os der arbejder på PPR området da vi er specialister i viden om sanser og hvordan man tilgodeser de børn med sansevanskeligheder i alm. Skole. - Vi kan tilpasse omgivelser - aktiviteten eller træne barnet således at aktivitetsudøvelsen bedst mulig i skolen.

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.