Hjem > Aktuelt > Nyheder > FTF-rapport om det grænseløse arbejde

FTF-rapport om det grænseløse arbejde

6. februar 2017
FTF har netop udgivet en ny rapport, der beskriver de mulige konsekvenser af grænseløst arbejde. Ergoterapeuter er blandt de FTF-faggrupper, for hvem arbejdet betyder mest. Et meningsfuldt arbejde rummer nogle klare fordele, men udgør også en risiko for mistrivsel, hvis man ikke oplever at lykkes på arbejdet eller hvis det ikke er muligt at levere kvalitet i arbejdet. Rapporten bekræfter samtidig aktualiteten af Etf’s fokusområde ”Kvalitet og trivsel i hverdagen”.
Arbejdsmiljø
FTF har netop udgivet en ny rapport, der beskriver de mulige konsekvenser af grænseløst arbejde.

Etf’s fokusområde 2017-2019 ’Kvalitet og trivsel i hverdagen’ blev vedtaget på REP16 efter en medlemsinvolverende proces, der netop udpegede de to felter som væsentlige indsatsområder. Den nye rapport fra hovedorganisationen FTF viser en tydelig sammenhæng mellem kvalitet og trivsel.

Arbejde og privatliv har igennem en årrække smeltet mere og mere sammen. Både arbejdspladser og medarbejdere har udvist større og større fleksibilitet mod hinanden. Arbejdspladser stiller mobil, pc og hjemmearbejdsplads og medarbejderne takker ja til denne fleksibilitet, så hverdagen i familien kan hænge bedre sammen. Faktisk er det startet som en positiv mulighed for den enkelte. Med større fleksibilitet og flere muligheder rykker grænserne mellem job og fritid.
Muligheden for, at arbejde hjemme flytter ind som en mulighed, der er der konstant. Nogle vil opleve det som en frihed, men vi ser flere der oplever det som en bekymring og et usagt krav om "altid at være på". I dag kan vi se at konsekvensen for nogen er en øget mental grænseløshed, som for flere bliver en alvorlig belastning, viser undersøgelsen fra FTF.

Kvalitet i arbejdet kan have betydning for selvværd og trivsel

Mange ansatte oplever en mental form for grænseløshed i arbejdet, der handler om, at arbejdet bliver en central del af personligheden. Det kan ifølge FTF's undersøgelse være positivt at gå i ét med sit arbejde: Arbejdet kan give faglig stolthed, mening og selvværd. At kunne gøre en forskel for andre, er for mange en væsentlig drivkraft i jobbet, der giver masser af motivation og engagement.

Sammenfletningen af arbejde og identitet kan altså være en gevinst, hvis man har lykkes på jobbet, men hvis det modsatte er tilfældet, kan det opleves som personlig uformåen. Muligheden for at levere kvalitet i arbejdet kan på den måde have indflydelse på selvværd, mening og trivsel for den enkelte.

Ergoterapeuter er blandt de fem faggrupper i FTF for hvem arbejdet betyder mest. Når arbejdet har så stor betydning, kan ergoterapeuter blive særligt pressede, hvis der ikke er mulighed for at yde den kvalitet i arbejdet, som borgere og patienter har behov for.

- Med Etf’s fokusområde 2017-1019 tager vi hul på et vigtigt arbejde med at udvikle og værne om kvaliteten i ergoterapi. Vi skal bruge kvalitetsdagsordenen til at søge indflydelse på prioriteringer på arbejdspladsen, på definition og afgrænsning af kerneopgaven og på rammerne for opgaveløsningen både på arbejdspladsniveau og overordnet på samfundsniveau.
Gennem dialog med arbejdsgiver og ledelse skal vi udvikle vores organisationer, så de både har et ordentligt fagligt niveau og samtidig en konstruktiv organisation med et stærkt arbejdsmiljø. Vi ved at de faktorer er med til at skabe effektive afdelinger med en høj grad af borgertilfredshed og lavere sygefravær. En høj social kapital understøtter både trivsel og faglighed og effektivitet, udtaler Lotte Lagoni.

Uforenelige krav i arbejdet

En anden form for grænseløshed hænger sammen med, at selvledelse, selvstyrende teams, projektorganisering bliver mere og mere almindeligt på arbejdspladserne. Her udviskes grænserne for, hvem der har ansvaret for opgaver og andre ansatte. Medarbejderne leder i stigende grad sig selv og hinanden.

Det kan være en belastning for den enkelte at forvalte selvledelsen og ansvaret, når man oplever at blive mødt med modsatrettede eller uforenelige krav i arbejdet - fx når det bliver medarbejderens eget ansvar at kunne løse sine opgaver med begrænsede ressourcer. Og det er ikke kun et teoretisk problem: Hele 22% af ergoterapeuter oplever, at der stilles uforenelige krav i arbejdet - gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet er på 17 %.

Gode råd om grænseløshed

FTF har i en ny guide samlet en lang række konkrete gode råd til, hvad medarbejdere og ledere kan gøre hver især og sammen på arbejdspladserne i arbejdet for at håndterer det grænseløse arbejde.

- Etf opfordrer ledere, tillidsvalgte og medlemmer til at diskuterer udfordringerne på arbejdspladserne og lade sig inspirere af de gode råd fra FTF, siger Lotte Lagoni
- Samtidig vil Etf samarbejde med andre organisationer om at påvirke den politiske dagsorden i en retning, hvor rammerne for arbejdet i højere grad kommer til at tage afsæt i kvalitet og hvad der giver værdi for borgerne. Der er brug for at gøre op med det ensidige fokus på økonomi og effektivitetskrav.

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.