Hjem > Aktuelt > Nyheder > FM18-DEBAT: Hvorfor er det så svært at investere rigtigt fra starten?

FM18-DEBAT: Hvorfor er det så svært at investere rigtigt fra starten?

15. juni 2018
Folkemødet inviterede fredag Dansk Handicap Forbund til debat om vigtigheden i at investere i den rigtige hjælp fra starten. Lotte Lagoni deltog i debatten med udgangspunkt i hjælpemiddelområdet og slog blandt andet fast, hvor vigtigt det er at tage sig tid til at finde det rigtige hjælpemiddel.
FM18-debat
Lotte Lagoni i debat om hjælpemidler. Foto: Clara Leck Bachmann

Hos Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder man med en tese om, at den rigtige hjælp fra starten medfører en bedre anvendelse af de midler, borgerne får bevilliget, fordi borgeren undgår unødig forværring af sit funktionsniveau. Men DHF oplever, at der alt for ofte tænkes i kortsigtede løsninger og bevilliges den billigst egnede hjælp. De inviterede derfor kommuner, politikere og foreninger til en debat på Folkemødet 2018, for at diskutere forholdet mellem langsigtede – og kortsigtede indsatser.

Ergoterapeutforeningens næstformand Lotte Lagoni deltog i debatten og tog udgangspunkt i hjælpemiddelområdet med et eksempel om patienten Jane:

- Jane får efter en operation beskadiget sine nervebaner i ryggen. Kommunen tænker, at det er en midlertidig skade og bevilliger hende en transportkørestol. Men ryggen bliver ikke bedre, kørestolen bliver fast inventar, og med tiden får hun tryksår. Hendes mand skal hjælpe hende mere i hverdagen, og Jane kan ikke længere udføre de hverdagsaktiviteter, der er meningsfulde for hende.

Lotte Lagoni understreger med sit eksempel vigtigheden i, at kommunen laver en ordentlig vurdering af borgeren og følger op. Opfølgningen er vigtig for at sikre, at borgeren har fået det rigtige hjælpemiddel. Undersøgelser viser, at problematikker som tryksår opstår sjældnere, når man følger op efter tre måneder.

En investering, der kan betale sig

Ifølge Dansk Handicap Forbund har tanker om borgerinddragelse og investering i den rigtige hjælp fra starten vundet frem i de seneste år, men der er stadig et problem i, at det ikke er målbart, om det gør en forskel. Mens det er relativt nemt at måle på effekten af, at mennesker kommer i arbejde, så er det meget svært at måle på øget livskvalitet, en velfungerende og aktiv hverdag, øget selvhjulpenhed eller at man fastholder sit funktionsniveau og bliver mindre behandlingskrævende.

Lotte Lagoni fremhævede i debatten desuden, at brugerinvolvering er essentielt, når man skal finde det bedst egnede produkt.

- Hvis hjælpemidlet ikke passer til borgeren, vil det heller ikke blive brugt, og borgeren vil ikke få den hjælp, de har brug for. Hjælpemiddelformidling skal ses i et langsigtet perspektiv, hvor man tager højde for, at et aktivt liv for borgerne giver gevinst både i form af livskvalitet, men også i forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Dermed mindskes plejebehov og behov for hjælp fra andre offentlige ”kasser” på lang sigt, sagde hun og tilføjede:

- Det er samtidig vigtigt, at vi følger op på borgerne, så vi sikrer, at det hjælpemiddel, de fik bevilliget for tre måneder siden, stadig er det rigtige hjælpemiddel i dag, da mange lidelser udvikler sig over tid, og at vi som ergoterapeuter hjælper borgeren til at bruge hjælpemidlet korrekt.

Lotte Lagoni deltog i debatpanelet sammen med:

  • Helle Linnet, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Vordingborg Kommune og formand for socialchefforeningen
  • Mette Heidemann, direktør i Kalundborg Kommune
  • Torsten Gejl, Alternativet
  • Kirsten Normann Andersen, SF
  • Susanne Olsen, Landsformand for Dansk Handicap Forbund
  • Kristian Jakobsen, Analysechef for Den Sociale Kapitalfond

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.