Kurser og arrangementer

Filtrer
8. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
9. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
10. januar 2018
Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indblik i, hvordan du foretrækker at kommunikere og indgå i et samarbejde, som TR og interessevaretager - ud fra Jungs teori om Typelære. Igennem samtaler og i mødet med andre TR og deres præferencer, får du lejlighed til at (gen)overveje, hvordan du kan anvende den viden ind i dit bidrag til gode relationer til kolleger og ledelse. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
10. - 11. januar 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
23. januar - 15. juni 2018
FTF's diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig, som gerne vil skabe fornyelse og i det hele taget være bedre rustet til at takle alle de komplekse udfordringer, du konfronteres med som tillidsvalgt fx i MED og SU. Så måske er dobbeltmodulet 'Det personlige lederskab' på 'Diplomuddannelsen i ledelse for FTR og TR' noget for dig?
23. januar 2018
Temadag for ergoterapeuter der arbejder med eller har interesse i hverdagsrehabilitering
30. januar 2018
Kom til Sorø, hvis du er studerende eller ergoterapeut med interesse for psykiatri og psykosocial rehabilitering.
6. februar 2018
Ved psykolog Dorthe Birkmose
27. februar - 1. marts 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
27. - 28. februar 2018
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
28. februar 2018
DSF Håndterapi udbyder igen det populære 1-dags Albuekursus.
13. marts 2018
Emnerne for mødet er 'Resultatet af OK18-forhandlingerne' forudsat, der er indgået et forlig, samt 'Aktuelle, fagpolitiske temaer'. Tilmeld dig i tide og senest 5. februar 2018
14. marts 2018
Emnerne for mødet er 'Resultatet af OK18-forhandlingerne' forudsat, der er indgået et forlig, samt' Aktuelle, fagpolitiske temaer'. Tilmeld dig i tide og senest 5. februar 2018
14. marts 2018
Arrangementet handler om hvad der sker nationalt i ergoterapi kredse indenfor kræft og palliation.
15. - 16. marts 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. marts 2018
Klub for Privatpraktiserende ergoterapeuter arrangere årets netværksdage der er bygget op som et udviklingsforløb. Første netværksdag handler om udvikling af det selvstændige arbejdsliv, uanset om du er ny eller garvet. Du får konkrete redskaber med hjem.
19. - 20. marts 2018
Bobathkonceptet. Fokus på selektiv bevægelseskontrol som basis for at række ud, gribe, holde og manipulere. Bobathkonceptets aktuelle udvikling gennem teori, patienteksempler og praktiske forslag. Franziska Wälder har fokus på patienter, som har lav motorisk funktion,som ikke kan indgå i CIMT forløb. Specielle redskaber sikrer at bevægemønstere indlæres så pt. ikke bruger synergimønstre, der fører til ?disuse? eller skuldersmerter.
21. marts 2018
Emnerne for mødet er 'Resultatet af OK18-forhandlingerne' forudsat, der er indgået et forlig, samt 'Aktuelle, fagpolitiske temaer'. Tilmeld dig i tide og senest 9. februar 2018
22. marts 2018
Et af emnerne for mødet er: Resultatet af OK18-forhandlingerne forudsat, der er indgået et forlig. Emnerne for den anden del af mødet er målrettet TR inden for somatikken, psykiatrien og det sociale område. Tilmeld dig i tide og senest den 14. februar 2018.
7. april 2018
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
8. april 2018
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
10. - 11. april 2018
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag. Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
19. april 2018
Den fælles kursusdag 19. april 2018, er for dig som har tilmeldt dig et af de individuelle test- og samtaleforløb med start januar 2018. Læs om den fælles kursusdag, program mv..
2. - 3. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
2. - 3. maj 2018
Tillidsvalgte navigerer blandt mange aktører, relationer og forskellige interesser. Dette kursus tager udgangspunkt i det systemiske perspektiv og belyser, hvordan kommunikation, sprog og fortællinger skaber forståelser af virkeligheden på arbejdspladsen. Du får redskaber til at navigere både på og uden for formelle møder - med særligt fokus på relationerne på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet. Kurset er særligt målrettet til FTR, TR og AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU, og bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
8. - 9. maj 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. - 16. maj 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. - 31. maj 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
6. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
7. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. juni 2018
Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
4. - 6. september 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
4. - 5. september 2018
Kender du til, at det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag? Tag på kursus og få ny energi. Bliv klædt på, så du kan blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab, hvor flere får lyst til at spille ind. Fx i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og med konkrete løsningsforslag til dialogen med ledelsen.
11. - 12. september 2018
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2018
Klub for Privatpraktiserende ergoterapeuter arrangere årets netværksdage der er bygget op som et udviklingsforløb. Anden netværksdag handler om hvordan du sætter kloge priser på dine ydelser. Hvordan bliver du ferm til at forhandle, og hvordan kan du løbende udvikle dine ydelser? Denne dag giver dig både viden om priser og om at få gode aftaler på plads. Dagen giver dig også inspiration fra dine fagfæller i samspil med deres gode overvejelser.
25. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en. Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. september 2018
Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en. Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. - 3. oktober 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
1. november 2018
Netværksmødet er et nyt tiltag fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Formålet med mødet er, at give FTR og FTR-suppleanter et fælles forum, hvor de kan drøfte og reflektere over selvvalgte problemstillinger og dilemmaer, med ligesindede ud fra positionen som FTR.
28. november 2018
Sæt X i kalenderen og reserver dagen allerede nu! Inden sommeren 2018 kan du læse mere om hvad konferencen handler om, og der bliver åbnet for tilmelding.