Kurser og arrangementer

Filtrer
27. marts 2017
Vores hovedorganisation FTF afholder et gratis medlemsarrangement "Stress og søvn".
29. - 30. marts 2017
Cognitive Rehabilitation Workshop for Occupational therapists. Focus on Executive functions.
29. marts 2017
Kvalificer din ergoterapi gennem udvikling af terapeutisk stil og relation ved hjælp af Intentional Relationship Model og hør om ADL-evne hos personer med bipolar lidelse. Temaeftermiddag med oplæg ved Lone Decker og generalforsamling i AMPS FNE.
29. marts 2017
Et medlemsarrangement til dig, der har interesse for psykiatri og psykosocial rehabilitering. En introduktion til aktivitetsvidenskab.
30. marts 2017
Der er så stor interesse for møderne, at vi ikke har mulighed for at imødekomme flere ønsker. Der er derfor lukket for tilmelding. Vi henviser i stedet til muligheden for et dialogmøde med regionsformanden, hvor det er arbejdspladsen, der bestemmer emnet, der skal tales om. Disse  møder aftales med regionsformand Anna-Marie Laustsen. Læse mere her: www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
30. marts 2017
Få indblik i regler om skat og afgifter der dækker behandlerområdet, samt rådgivning og vejledning. Det er for ergoterapeuter, der arbejder som privatpraktiserende eller som konsulenter og er momsregistrerede. Vi giver plads til solid networking og sparring.
31. marts 2017
Invitation to attend the Phd defense Department of Clinical Research, Aalborg University and North Denmark Hospital are pleased to invite you to attend the public defence of Dorte Mel-gaards PhD dissertation: Treatment of community-acquired pneumonia ? a therapeutic perspective - Early mobilisation - Dysphagia
3. april 2017
Gennem det målrettede fokus på demensområdet det seneste år har Etf erfaret, at mange ergoterapeuter i kommunerne er i nøglepositioner som demenskoordinatorer, pårørenderådgivere, omgivelseskonsulenter, aktivitets- og deltagelsesmedarbejdere osv. Etf mener, at der er et godt og solidt grundlag for at cementere og styrke ergoterapeuters position på demensområdet, og det politiske mål er at få ergoterapeuter tilknyttet alle plejecentre i Danmark.
4. april 2017
Arrangementet forud for generalforsamlingen handler denne gang om Funktionelle lidelser med oplæg fra Formidlingsteamet Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.
5. april 2017
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
6. - 7. april 2017
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo - og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
26. april 2017
Medlemsaktiviteter og generalforsamling i Region Øst
27. - 28. april 2017
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo - og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
29. april 2017
Uddannelse af stimulastikinstruktører
3. - 4. maj 2017
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. maj 2017
Invitation til professor Hans Johnsson's indsættelsesseminar på SDU.
4. - 5. maj 2017
Præsentation af redskaber til implementering af ny viden på jeres arbejdsplads, i familier og hos andre interessenter. Hvordan modtages ny viden, og hvilken modstand kan vi møde? Hvordan samskaber vi, og hvordan involverer og motiverer vi vores brugere og samarbejdspartnere? Introduktion af Integrated Listening System (iLs). Præsentation af posters fra uddannelsen "Udvikling i praksis" på UCL. Vi slutter af med Jacob Nossell, der er CP'er og som kommer og holder foredrag om samspil mellem borger og behandler.
5. maj 2017
Temaet i år er "Smerter" og målgruppen er kirurger og terapeuter.
9. - 10. maj 2017
Bliv bevidst om din troværdighed og professionelle profil i rollen som medarbejderrepræsentant på de øvre niveauer i MED/SU. FTR, TR og AMiR´s troværdighed er ikke en givet faktor, men "ligger" som en opfattelse "ovre" hos modtagerne. Ved at forstå troværdighed, tillid og værdier som virkemidler kan du gøre dig til en attraktiv samarbejdspart på de øverste niveauer i MED/SU. Kurset bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen (Etf.) og Danske Fysioterapeuter.
15. - 16. maj 2017
Ergonomiseminariet er typisk en blanding mellem teoretiske oplæg, inspiration fra arbejdspladser, små konkrete indlæg med bevægelse samt diskussioner og workshops. Vi lægger desuden stor vægt på at give deltagerne mulighed for at netværke og skabe relationer og inspiration fra hinanden.
15. - 19. maj 2017
Modellens aspekter, guidingmetodens begreber og muligheder, perceptionsforstyrrede personers adfærd og guiding a.m. Affolter i basale hverdagsaktiviteter.
16. - 17. maj 2017
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
29. maj 2017
Vil du have flere værktøjer, mere viden og/eller ideer til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk? Så har du mulighed for at deltage i et spændende medlemsarrangement, hvor Esma Birdi, Institut for Integration holder oplæg.
30. maj 2017
Kun for ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er medlem af DSF Håndterapi
31. maj - 2. juni 2017
Med Anne G Fisher som oplægsholder afholder Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus 3 dage med OTIPM - Occupational Therapy Intervention Process Model.
9. juni 2017
Som optakt til OK18 inviterer Sundhedskartellet til TR-Kick-off-konference på det kommunale og regionale område. Konferencen holdes den 9. juni 2017 i Odense. Hør bl.a. om arbejdsgivernes forventninger til forhandlingerne og få lejlighed til at drøfte forskellige emner i relation til OK18. Tilmeld dig nu!
13. juni 2017
Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
13. - 14. juni 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
14. - 15. juni 2017
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
17. juni 2017
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2017. Ergoterapeutforeningen inviterer på endagstur fra København til Allinge lørdag den 17 juni 2017.
5. - 7. september 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
6. - 7. september 2017
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. - 13. september 2017
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
14. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
14. - 15. september 2017
iLs er en internationalt anerkendt lyttebehandlingsmetode udviklet af Dr. i Psykiatri Ron Minson. Gennem lytning af specialdesignet musik via høretelefoner foregår en multisensorisk stimulation af (påvirkes) auditive, vestibulære og visuelle modaliteter simultant med motorisk aktivitet.
19. september 2017
Stress har store omkostninger både for den stressramte, kollegaerne og arbejdspladsen. Fællesinteressen for at stoppe stress er derfor stor. Konferencen 2017 for ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper sætter fokus på hvordan AMiR og lederen sammen kan knække stresskurven.
20. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
25. september 2017
Kort beskrivelse.
26. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
3. - 5. oktober 2017
Kom et spadestik dybere inden for disciplinen forhandling. Bliv klogere på, hvad der kan være på spil, når forhandlingerne er vanskelige eller går i hårknude. Få inspiration til at håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden på Etf?s 3-dages kursus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
3. - 4. oktober 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
10. - 11. oktober 2017
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
26. oktober 2017
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. november 2017
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
21. - 23. november 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
22. - 23. november 2017
Har du tidligere fået udarbejdet din JTI-profil og deltaget i det individuelle samtaleforløb og den fælles kursusdag? Har du lyst til at bygge videre på det - i forhold til kommunikation og samarbejde? Så er Etf´s 2-dages kursus måske noget for dig?