Kurser og arrangementer

Filtrer
29. august 2017
Vi sætter mål i rehabiliteringsforløb, men praksis viser, at det ikke altid er særlig let. Derfor indbyder vi i Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri til temaeftermiddage med fokus på målsætning i rehabilitering i en geriatrisk hverdag.
30. august 2017
Vi sætter mål i rehabiliteringsforløb, men praksis viser, at det ikke altid er særlig let. Derfor indbyder vi i Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri til temaeftermiddage med fokus på målsætning i rehabilitering i en geriatrisk hverdag.
4. september 2017
Occupational Science? Possibilites and challenges for for research and education? Professor Clare Hocking from Auckland University, New Zealand. Professor Hans Jonsson from Karolinska Institutet, Sweden and Associate Professor Sissel Horgha-gen from Norwegian University of science and Technology Trondheim, Norway are coming to Denmark.
5. september 2017
Ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi inkl. temadag. Temadagen har overskriften "Nyt indenfor dysfagi" og vil indeholde forskellige oplæg
5. - 7. september 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
5. september 2017
Vores hovedorganisation FTF, Syddanmark afholder arrangement om at sætte rammer for det grænseløse arbejde
6. - 7. september 2017
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
6. september 2017
Vores hovedorganisation FTF, Syddanmark afholder arrangement om at sætte rammer for det grænseløse arbejde
11. september 2017
Temamøde med ergoterapeuterne Lise Nevstrup Andersen, natur- og haveterapeut og Mette Søndergaard, underviser og konsulent inden for demens- og ældreområdet.
12. - 13. september 2017
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
13. - 14. september 2017
2-dages ordinært HB møde
14. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
14. - 15. september 2017
Tag på 2-dages kursus 14. - 15. september 2017 og lær mere om iLs, som er en internationalt anerkendt lyttebehandlingsmetode udviklet af Dr. i Psykiatri Ron Minson.
14. september 2017
Etf's hovedbestyrelse holder ordinært møde
18. september 2017
Live case AMPS observation/scoring og brug af OTAP
18. september 2017
To spændende åbne forelæsninger på Kandidat uddannelsen i Ergoterapi, Vaners betydning for menneskelig aktivitet og Kronisk sygdom og aktivitetsvidenskab
18. september 2017
Om evt. fusion mellem hovedorganisationerne FTF og LO
19. september 2017
Stress har store omkostninger både for den stressramte, kollegaerne og arbejdspladsen. Fællesinteressen for at stoppe stress er derfor stor. Konferencen 2017 for ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper sætter fokus på hvordan AMiR og lederen sammen kan knække stresskurven.
20. september 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Syd Du kan vælge mellem to mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
20. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
21. september 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Øst Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. september 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Øst Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. september 2017
Kend dine rettigheder og muligheder. En dag hvor du får indblik i de muligheder, der er i dag, ift. pension, A-kasse og fagforening kombineret med klubbens generalforsamling
26. september 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
26. september 2017
Hvordan kan man forstå konflikter? Hvad skal du/I være opmærksom på for, at kunne foregribe konflikter konstruktivt? Få fælles viden, inspiration og mulighed for at se nærmere på ?konfliktkulturen? på jeres arbejdsplads. Hvad skal næste skridt evt. være? En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. september 2017
Grib chancen for at få en dybere forståelse for håndens anatomi! DSF Håndterapi arrangerer i samarbejde med handdissection.dk endnu et dissektionskursus målrettet håndterapeuter. Kurset i foråret var det første nogensinde og pladserne blev revet væk. På kurset vil der være 3 dissektionsborde med 5 kursister og 1 underviser pr. bord. Kurset er udelukkende for medlemmer af DSF Håndterapi.
26. september 2017
Ergoterapeutforeningen tilbyder i samarbejde med CONNECT Denmark en enestående mulighed for at få kompetent sparring til din virksomheds udfordringer og planer for fremtiden.
27. september 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
28. september 2017
Ekstraordinært HB møde
2. oktober 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Syd Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
2. - 3. oktober 2017
Årets seminar byder på oplæg omkring den teoretiske vinkel på sanseintegration samt ny viden på området v/Birgitte Gammeltoft.
3. - 5. oktober 2017
Kom et spadestik dybere inden for disciplinen forhandling. Bliv klogere på, hvad der kan være på spil, når forhandlingerne er vanskelige eller går i hårknude. Få inspiration til at håndtere vanskelige forhandlinger i fremtiden på Etf?s 3-dages kursus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
3. - 4. oktober 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
4. oktober 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Øst Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
4. - 5. oktober 2017
Det er muligt for andre faggrupper at deltage. Undervisning foregår på engelsk.
5. oktober 2017
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord To gange om året inviterer Etf alle TR fra kommuner og regioner til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
5. oktober 2017
Så har vi en dato for besøget på Metropol. Sæt kryds i kalenderen 5. oktober 2017.
10. - 11. oktober 2017
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
23. oktober - 5. december 2017
Nu er det muligt at tage et diplommodul, der retter sig specifikt mod kliniske undervisere inden for ergoterapi og fysioterapi. Modulet er sammensat, så det retter et særligt fokus på ergoterapeuter og fysioterapeuter, der vejleder studerende i klinisk praksis, og er dermed tonet ind i disse professioner.
23. oktober 2017
Etf's hovedbestyrelse holder ordinært møde
23. oktober 2017
Ordinært HB møde
24. oktober 2017
Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?
26. oktober 2017
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
1. november 2017
Kan ergoterapi og sexologi forenes? Har vi et ansvar for at tale seksualitet og seksuel sundhed med vores borgere? Hvordan kan man tale om seksualitet uden at gøre borgeren eller sig selv utilpas?
2. - 3. november 2017
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
2. november 2017
Tag på kursus sammen for at få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Kurset er for TR, AMiR og leder og bliver holdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. november 2017
Kort beskrivelse.
11. november 2017
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en fra april 2017. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
14. - 15. november 2017
TEMA: Disruption og Agil Ledelse På dette års lederkonference får du viden om begrebet disruption. Er det blot endnu et buzzword, eller er det noget du som leder i den offentlige sektor også bør forholde dig til? Du får også indsigt i begrebet agil ledelse: Hvad går det ud på? Nytter det? Og hvordan praktiseres det? Med tidens krav om at være ikke blot omstillingsparat, men omstillingsduelig og at kunne tilpasse en hver organisation til nye vilkår og rammer, får du inspiration og forslag til, hvordan du arbejder med agil ledelse.
15. - 16. november 2017
Kender du til, at det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag? Tag på kursus og få ny energi. Bliv klædt på, så du kan blive bedre til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab, hvor flere får lyst til at spille ind. Fx i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og med konkrete løsningsforslag til dialogen med ledelsen.
21. - 23. november 2017
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
22. - 23. november 2017
Har du tidligere fået udarbejdet din JTI-profil og deltaget i det individuelle samtaleforløb og den fælles kursusdag? Har du lyst til at bygge videre på det - i forhold til kommunikation og samarbejde? Så er Etf´s 2-dages kursus måske noget for dig?
23. november 2017
Sæt kryds i kalenderen og kom til den 10. nationale rehabiliteringskonference. I år stiller vi skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret, inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle,på samskabelse og på recoverybegrebets betoning af borger som erfaringsekspert med et indefra perspektiv.
27. - 28. november 2017
Tema om brug af pædagogiske metoder i vejledning samt generalforsamling
6. - 7. december 2017
Etf's hovedbestyrelse holder ordinært møde: Onsdag den 6. december 2017, kl. 16:00-19:30 Torsdag den 7. december 2017, kl. 09:00-15:00
6. - 7. december 2017
2-dages ordinært HB møde
15. - 16. marts 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
15. marts 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag, som skaber udvikling i din selvstændige beskæftigelse. Og som samtidig giver plads til solid networking og sparring.
8. - 9. maj 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. Kan bruges til alle målgrupper. Kurset henvender sig til ergo- og fysioterapeuter der arbejder med unge fra 11 år og voksne / ældre.
17. september 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag, som skaber udvikling i din selvstændige beskæftigelse. Og som samtidig giver plads til solid networking og sparring.